Agrobase Latvia
Boxer 800 EC Registration expired
SYNGENTA - Herbicide
0271

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, kartupeļu, ķimeņu, zirņu, lauka pupu, burkānu, seleriju (kātu un sakņu), sīpolu (sētie un stādītie no sīksīpoliņiem), ķiploku, lupīnas (graudiem) un saulespuķu sējumos un stādījumos.

Preparāta raksturojums
Boxer 800 EC ir tiokarbamātu grupas herbicīds, kas efektīvi iedarbojās pret īsmūža viendīgļlapju nezālēm un virkni divdīgļlapju nezāļu. Nezāles uzņem preparātu caur meristēmu gan saknē, gan dzinumā. Visvairāk preparāts tiek uzņemts caur hipokotilu (auga stumbra posms starp dīgļlapām un saknes kakliņu).

Iedarbības veids
Prosulfokarbs kavē lipīdu sintēzi, kā rezultātā pārveidojas membrāna un pārtraucas vitāli svarīgi šūnu procesi. Preparāts darbojas gan pret dīgstošām, gan augošām nezālēm.

Atbildība
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme
Ir noteiktas papildus prasības Boxer 800 EC lietošanas tehnoloģijai: augu aizsardzības līdzekļu lietotājam smidzināšanas laikā jāstrādā slēgtā kabīnē, kas apgādāta ar gaisa kondicionēšanas iekārtu. Graudaugus var apstrādāt uzreiz pēc sējas un līdz cerošanas sākumam (AS 00-21). Vislabākais laiks Boxer 800 EC lietošanai ir pirms nezāļu sadīgšanas. Sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā vismaz 3 cm dziļumā. Ieteicams lietot uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums samazina iedarbības efektivitāti. Jācenšas panākt vienmērīgu augsnes virskārtu bez cilām.Boxer 800 EC efektivitāte ir mazāka augsnēs ar augstu humusa saturu.Kartupeļos Boxer 800 EC var lietot visiem izmantošanas veidiem ( pārtikai, sēklai, pārstrādei u.c.) paredzētajos kartupeļu stādījumos. Apstrāde jāveic pirms nezāļu sadīgšanas, pirms kartupeļu dīgšanas ( AS 00-10). Apstrādāt jau uzdīgušus kartupeļus nav ieteicams.Lai paplašinātu apkarojamo nezāļu spektru, pirms dīgšanas kartupeļu stādījumus var apstrādāt arBoxer 800 EC 4,0 l/ha + Mistrāls 70 d.g. 0,2 -0,3 kg/ha maisījumu. Šim maisījumam ir ļoti laba efektivitāte vēl uz sekojošām nezālēm kartupeļu stādījumos: nesmaržīgā suņkumelīte (Trileurospermum perforatum) un sūrenes (Polygonum spp.). Ja nepieciešams, var papildus veikt apstrādi ar Mistrāls 70 d.g., brīdī, kad kartupeļi ir apmēram 5 cm gari.Smidzināt ir ieteicams uz mitras augsnes. Ilgstošs sausums un augsta temperatūra samazina efektivitāti. Boxer 800 EC ir saudzējoša iedarbība uz kartupeļiem. To var lietot uz agrajiem kartupeļiem. Starp šķirnēm atšķirības līdz šim nav novērotas.
Bezlietus periods – 1 stundas.
Ūdens patēriņš: 200 - 400 l/ha.

Ierobežojumi
Nelietot Boxer 800 EC ja augi ir apsaluši, cieš no sausuma, pārmērīga mitruma, kultūraugus stipri bojājuši augu kaitēkļi vai slimības un ja ir lielas diennakts temperatūru svārstības. Lai arī augi pilnībā atkopjas, var parādīties īslaicīga augu dzeltēšana.
Ziemāju sēklām jābūt iestrādātām augsnes virskārtā, vismaz 3 cm dziļumā.
Apstrādājot sadīgušus kultūraugus, tiem jābūt sausiem.

Darba šķidruma sagatavošana
Smidzinātāja tvertnē ielej 1/2 no nepieciešamā ūdens daudzuma. Pievieno paredzēto Boxer 800 EC daudzumu, tad maisot pievieno atlikušo ūdens daudzumu. Rūpīgi samaisa. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs. Jālieto tikai tīrs ūdens.
Ieteicamā smidzināšanas  tehnika: 110o sprauslas ISO F 025/03. 

Kultūraugu izturība
Ja tīrums apstrādāts ar Boxer 800 EC pirms kultūraugu sadīgšanas, retos gadījumos var palēnināties dīgšanas process. Tas ir īslaicīgi un pieredze rāda, ka ražu tas nelabvēlīgi neietekmē. Boxer 800 EC nav iedarbības uz labības sēklām. Līdz šim nav novērotas atšķirības starp graudaugu sugām. Ja kultūraugs cieš no skābekļa trūkuma, kā, piemēram, pēc lieliem nokrišņiem, uz auga lapām var parādīties pārejoši dzeltenīgi plankumi, kas uz ražu neatstās negatīvu ietekmi.

 Pēcauga izvēle
Ja ziemāji rudenī ir apstrādāti tikai ar Boxer 800 EC un ja pavasarī tomēr šīs platības ir jāpārsēj, tad:
1. bez aršanas var audzēt: kukurūzu, saulespuķes, auzas, vasaras miežus, vasaras kviešus, zirņus, vasaras rapsi un linus.
2. ar aršanu var audzēt: burkānus, salātus, sīpolus, cukurbietes un kartupeļus. 

Ieteikumi rezistences novēršanai
Boxer 800 EC darbīgā viela prosulfokarbs pieder tiokarbomātu ķīmiskajai klasei, kas pēc iedarbības veida ir lipīdu sintēzes inhibitori ( N grupa, pēc HRAC klasifikācijas). Katrā nezāļu populācijā var būt sastopami augi, kuri ir vairāk izturīgi vai dabiski rezistenti pret N grupas herbicīdiem. Lai novērstu rezistences izveidošanās risku, vienmēr sekojiet HRAC izstrādātājām vadlīnijām:
- praksē piemērojiet integrēto nezāļu vadības sistēmu;
- veidojot bākas/produktu maisījumus vai izvēloties nākošo herbicīdu vienā veģetācijas periodā, vai pēcaugam, lietojiet preparātus ar atšķirīgiem iedarbības  mehānismiem;
- lietojiet pilnu ieteikto herbicīda devu un piemērotu apstrādes laiku;
- pēc apstrādes sekojiet līdz nezāļu ierobežošanas efektivitātei un izpētiet katru nepilnīgi ierobežoto  nezāli, un nepieļaujiet, lai tā ražotu sēklas vai vairotos veģetatīvi. 

Savietojamība
Maisījumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, ūdens kvalitāte, temperatūra, ūdens cietība u.c. Boxer 800 EC nedrīkst jaukt kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas izlasīt partnerprodukta marķējumu. Neskaidrību gadījumā vienmēr ieteicams preparātu saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā. 

Uzglabāšana
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu noliktavā. Uzglabāšanas  to no 0oC   līdz  + 35oC.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 10
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter wheat
BBCH
11 - 21
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 10
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
11 - 21
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 10
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
11 - 21
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 10
Registred norm
2 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
11 - 21
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 10
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
42
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
75
Crops
Lupins
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
75
Crops
Carrots
BBCH
12 - 12
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Onions
BBCH
11 - 13
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Garlic
BBCH
11 - 13
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Celery
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
90
Crops
Celery
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
60
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
4 - 4
Preharvest Interval
-