Butisan AvantReģistrācija iztecējusi
BASF - Herbicīds
0497

Iedarbības veids
Butisan Avant primāri ir augsnes iedarbības herbicīds lietošanai pirms un pēc kultūraugu sadīgšanas. Metazahlors ir viela, ko dīgstošās viendīgļlapju nezāles uzņem galvenokārt caur koleoptili (aizsargapvalks, kas apņem graudzāļu dīgļpumpuru). Divdīgļlapju nezāles metazahloru uzņem tieši caur saknēm, un nedaudz caur dīgļstumbriem (hipokotilu).
Dimetēnamīds-P arī iekļūst augā caur saknēm un dīgstu daļām (hipokotilu, epikotilu). Tādējādi dimetēnamīda – P iedarbība ir ierobežota, un ir efektīva nezāļu dīgšanas un agrās attīstības laikā. Abām aktīvajām vielām (metazahlors un dimetenamīds-P) ir ļoti neliela vai nav iedarbības caur lapām, un minimāla mobilitāte un translokācija augā.
Kvinmeraku augi uzņem gan caur saknēm, gan caur lapām, un pārvietojas augā gan akro-, gan bazipetāli. Ķeraiņu madaru ierobežo inhibējot sakņu augšanu un ar hormonu tipa ietekmes palīdzību. Ņemot vērā šo kombinēto iedarbību, Butisan Avant ir lietojams pirms nezāļu vai īsi pēc nezāļu sadīgšanas.
Augu spēja uzņemt Butisan Avant ir atkarīga no vienmērīgas aktīvo vielu – metazohlora, dimetēnamīda – P un kvinmeraka izplatības augsnes ūdens fāzē ap dīgstošajām nezālēm. Lai sasniegtu optimālo efektivitāti, visu aktīvo vielu darbībai nepieciešama pietiekami mitra augsne. Pietiekoši mitrā augsnē aktīvās vielas var izšķīst un izplatīties augsnes ūdens fāzē, un tikt uzņemtas caur nezāļu saknēm un dīgstu daļām. Sausos apstākļos, kad augsnē nav pietiekošs mitruma līmenis, lai nodrošinātu aktīvo vielu mobilitāti, herbicīda aktivitāte var būt novilcināta līdz pirmajiem nokrišņiem. Tomēr arī izteikta sausuma apstākļos mitruma līmenis, kas nepieciešams, lai ierosinātu sēklu dīgšanu ir pietiekams, lai aktivizētu arī herbicīda darbību. Tādējādi kvalitatīvas sēklgultnes sagatavošana – veidojot drupatainu augsni, kas labi saglabā mitrumu, veicina arī herbicīda izplatīšanos, uzņemšanu un efektivitāti. Lielākās daļas nezāļu ierobežošanai, labākai iedarbībai smidzinājumi veicami pirms nezāļu 1-2 īsto lapu izveidošanās.

Efektivitāte
Butisan Avant efektivitāte nezāļu ierobežošanā ir atkarīga no smidzināšanas laika. Labāku laikapstākļu, augsnes mitruma, ātrākas nezāļu augšanas dēļ, herbicīda efektivitāte ir labāka ziemas rapša, nekā vasaras rapša sējumos. Daudzu nezāļu sugu ierobežošanai smidzinājumi pirms nezāļu sadīgšanas ir visefektīvākie.
Nezāles ir jutīgas pret herbicīdu, kad tās ir ne lielākas par 3-4 īsto lapu stadiju.
Herbicīda ietekme ir atkarīga no lietošanas laika un kultūrauga.

Deva un lietošanas laiks: Butisan Avant lietošanas deva ziemas un vasaras rapsī ir 2.0-2.5 l/ha. Sējumu apstrādi veic vai nu pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09) vai pēc rapša sadīgšanas līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14).
Izvairieties no darba šķidruma nokļūšanas uz blakus kultūrām.
Nelabvēlīgos, īpašos laika apstākļos, pēc Butisasn Avant lietošanas augiem iespējamas fitotoksiskuma pazīmes, kas parasti pazūd pēc dažām nedēļām un nerada negatīvu ietekmi uz ražu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīmes.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Pēcietekme
Ziemas rapsis
Pēc ziemas rapša novākšanas var tikt audzēti jebkuri kultūraugi. Ja ziemas rapsis, kurš apstrādāts ar Butisan Avant, rudenī gājis bojā, tad neviens kultūraugs rudenī nav sējams.
Ja ziemas rapsis, kurš apstrādāts ar Butisan Avant, pavasarī jāpārsēj, tad:
- pēc seklas augsnes apstrādes drīkst sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, auzas, zirņu, lauka pupas, vasaras rapsi, kukurūzu;
- pēc augsnes apstrādes vairāk, kā 15 cm dziļumā, drīkst sēt cukurbietes.
Ja vasaras rapsis, kas bijis apstrādāts ar Butisan Avant, jāpārsēj, pēc 4 nedēļām un augsnes apstrādes 15 cm dziļumā, var audzēt kukurūzu.
Pēc vasaras rapša novākšanas rudenī, veicot seklu augsnes apstrādi, drīkst sēt ziemas rapsi. Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sēju var veikt pēc 120 dienām pēc apstrādes, veicot augsnes apstrādi 25 cm dziļumā. Nākamā gada pavasarī, pēc seklas augsnes apstrādes var sēt kukurūzu, vasaras kviešus, vasaras miežus, auzas, zirņus, lauka pupas. 10 mēnešus pēc Butisan Avant lietošanas drīkst stādīt kartupeļus, veicot dziļu augsnes apstrādi.

Ūdens patēriņš
Ieteicamais ūdens daudzums ir 200–400 l/ha. Optimālos smidzināšanas apstākļos un pielietojot atbilstošu aprīkojumu, var lietot minimālu ūdens daudzumu - 100 l/ha.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis0 - 142 - 2.5-
Ziemas rapsis0 - 142 - 2.5-