Butisan KombiReģistrācija iztecējusi
BASF - Herbicīds
0470

Preparāta apraksts
Butisan Kombi satur divas darbīgās vielas: metazahloru un dimetēnamīdu-P. Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos.
Metazahloram nepieciešams pietiekams mitrums, lai sasniegtu labu iedarbību. DimetēnamīdsP ir mazāk atkarīgs no augsnes mitruma, tomēr palielināta sausuma apstākļos iedarbība var aizkavēties līdz pirmajiem nokrišņiem.
Butisan Kombi efektivitātes un rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni sējai, izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādejādi nodrošinot vienmērīgu sējas dziļumu. Sējumu pievelšana pēc sējas, lai samazinātu cilu lielumu un kvalitatīva augu atlieku iestrāde pozitīvi ietekmē herbicīda efektivitāti uz nezālēm. Laukos, kur augsnes apstrādes rezultātā izveidojusies nelīdzena augsnes virskārta un/vai izveidojušās cilas, Butisan Kombi jālieto pēc rapša sadīgšanas. Pēc apstrādes ar Butisan Kombi nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus.
ButisanKombi efektivitāte ir atkarīga no laika apstākļiem, augsnes kondīcijas un lietošanas laika. Vislabākā iedarbība uz lielāko daļu nezāļu ir pirms sadīgšanas. Uz ķeraiņu madaru (Galium apparine) labāka iedarbība ir pēc sadīgšanas. Lai panāktu labu efektivitāti uz nezāļu ierobežošanu, apstrādi ieteicams veikt pirms nezālēm ir izveidojušās pirmās divas īstās lapas.

Piezīme
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur dimetēnamīdu-P vairāk, kā vienu reizi trijos gados.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā. Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Nelabvēlīgos laika apstākļos augiem var novērot fitotoksiskuma pazīmes, kuras pēc dažām nedēļām pazūd un nerada negatīvu ietekmi uz ražu.
Ūdens patēriņš pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem.
Ieteicams 200–400 l/ha.

Rezistences riska izveidošanās ierobežošana
Herbicīds Butisan Kombi satur aktīvās vielas metazahloru un dimetēnamīdu-P no hloracetamīda klases herbicīdiem. Saskaņā ar HRAC klasifikāciju metazahlors un dimetēnamīds-P pieder K3 grupas inhibitoriem. Ievērojiet nosacījumus rezistences novēršanai un apkarošanai.
Vienmēr sekojiet HRAC vadlīnijām, lai novērstu rezistences izveidošanos un apkarotu pret herbicīdiem rezistentas nezāles. Pēc iespējas vairāk izmantojiet dabiskos kontroles pasākumus (piem., augu seka, aršana, u.c.). Lai kontrolētu pret herbicīdiem rezistentas stiebrzāles, vienmēr lietot Butisan Kombi secībā ar citiem efektīviem graminicīdiem ar atšķirīgu iedarbības veidu. Izmantojiet tvertnes maisījumos herbicīdus ar dažādu iedarbības veidu, vai lietojiet herbicīdus ar dažādiem lietošanas laikiem un ar dažādu iedarbību atsevišķiem kultūraugiem vai pēcpļaujas kultūrām. Regulāri apsekojiet laukus un noskaidrojiet nepietiekamas iedarbības cēloņus.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Butisan Kombi var lietot tvertnes maisījumos ar Focus Ultra, Fastac 50.
Veidojot maisījumus, ButisanKombi tvertnē pilda pirmo.

Pēcietekme
Ziemas rapsis.
Pēc normālas rapša ražas novākšanas var tikt audzēta jebkura kultūra.
Ja rapša sējums, kurš apstrādāts ar Butisan Kombi, gājis bojā rudenī, tad nevienu kultūraugu nevar sēt šajā laukā rudenī.
Nākošajā pavasarī, pēc dziļas pāraršanas ( 20 cm), var sēt vasarāju graudaugus, vasaras rapsi un cukurbietes. Kukurūzu, zirņus un lauka pupas var sēt pēc augsnes apstrādes 5 cm dziļumā.
Vasaras rapsis.
Rudenī, pēc normālas ražas novākšanas, augsni dziļi aparot, var sēt ziemāju labības. Nākamajā pavasarī var sēt vasarāju labības, kukurūzu, cukurbietes, zirņus un lauka pupas. Ja sējums, kādu iemeslu dēļ pavasarī iznīcis, tad sēt vasarāju graudaugus un cukurbietes nav ieteicams. Pēc augsnes pāraršanas 20 cm dziļumā un viena mēneša nogaidīšanas, var sēt kukurūzu un pēc 1.5 mēnešu nogaidīšanas var sēt zirņus un lauka pupas.

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms lietošanas Butisan Kombi kannu KĀRTĪGI SAKRATĪT. Piepildīt 3/4 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Ieliet nepieciešamo daudzumu Butisan Kombi un piepildīt atlikušo ūdens daudzumu. Viss darba šķidrums jāizlieto nekavējoties pēc sagatavošanas.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis0 - 182.5 - 2.5-
Ziemas rapsis0 - 182.5 - 2.5-