Butisan StarReģistrācija iztecējusi
BASF - Herbicīds
0258

Preparāta apraksts
Butisan Star ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas ir efektīvs pret īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm. Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos un kamēr nezāles nav lielākas par 1. īsto lapu stadiju.
Nav ieteicams lietot Butisan Star vieglās smilts augsnēs ar ļoti zemu organiskās vielas saturu. Augsnēs ar palielinātu organiskās vielas saturu herbicīds jālieto pēc rapša sadīgšanas.
Butisan Star efektivitātes un rapša dīgšanas nodrošināšanai nepieciešams rūpīgi sagatavot augsni sējai, izveidojot kvalitatīvu sēklas gultni, tādejādi nodrošinot vienmērīgu sējas dziļumu. Laukos, kur augsnes apstrādes rezultātā izveidojusies nelīdzena augsnes virskārta un/vai izveidojušās cilas, Butisan Star jālieto pēc rapša sadīgšanas. Pēc apstrādes ar Butisan Star nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus.
Ļoti spēcīga lietus gāze pēc apstrādes ar Butisan Star var traucēt normālu rapša augšanu un attīstību, bet pēc kāda laika augi turpina normālu veģetāciju.
Ja Butisan Star lieto pēc rapša sadīgšanas, neveikt apstrādi, ja augi cietuši no salnām vai citu iemeslu dēļ bojāta rapša lapu vaska kārtiņa. Neapstrādāt arī, ja augu lapas ir mitras.

Lietošana
Mazākā deva jālieto vieglākās augsnēs ar mazāku organiskās vielas saturu, lielākās devas – smagākās augsnēs, kā arī augsnēs ar augstāku organiskās vielas saturu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīmes. Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus- gan izdīgušus, gan neizdīgušus - ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Ūdens patēriņš pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem. Ieteicams 200 – 400 l/ha. Optimālos smidzināšanas apstākļos, ūdens devu var samazināt līdz 100 l/ha.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Butisan Star var lietot tvertnes maisījumos ar Juventus 90, Fastac 50, Focus Ultra.
Butisan Star pievieno pirmo.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis0 - 02 - 2.25-
Ziemas rapsis0 - 142 - 2.25-