Agrobase Latvia
Cerone Registration expired
BAYER - growth-regulator
0122

Iedarbība
Cerone ir augu augšanas regulators. Preparāta iedarbības rezultātā saīsinās graudaugu stiebru garums, pastiprinās stiebru mehāniskā izturība, samazinās to lokanība. Rezultātā palielinās graudaugu sējumu izturība pret veldrēšanos, kas ievērojami atvieglo labības novākšanu. Lietojot Cerone miežu tīrumos, tiek samazināta arī vārpu lūšana, līdz ar to ievērojami samazinot ražas zudumus.Cerone iedarbības maksimālo efektivitāti var panākt tikai sējumos, kuriem veģetācijas laikā nodrošināta agrotehniski pamatota mēslošanas un augu  izsardzības sistēma.
Lietošanas laiks, devas
Cerone lieto ziemas un vasaras miežu, ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumu apstrādēm.Optimālais laiks Cerone lietošanai ir karoglapas parādīšanās stadija (AS 37), kad ir iespējams sasniegt augstāko efektivitāti.

Ziemas kvieši.
Apstrādi ar Cerone veic sākot ar karoglapas parādīšanās stadiju (AS 37) līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45) ar devu 0.5 - 0,75 l/ha.Augstāko devu ieteicams lietot, ja ir augsts veldrēšanās risks, kā arī, ja pavasarī nav lietots hlormekvātu saturošs preparāts.Lai sasniegtu augstāku iedarbības efektivitāti pret veldrēšanos, var lietot sekojošu apstrāžu sistēmu –apstrādā sējumus ar hlormekvātu saturošiem augšanas regulatoriem, atbilstoši to lietošanas reglamentam un pēc tam vēl veic apstrādi arī ar Cerone.Nedrīkst pieļaut novēlotas apstrādes ar Cerone, kad sējumi ir karoglapas maksts atvēršanās -vārpošanas sākuma stadijā.

Ziemas rudzi.
Apstrādāt sējumus ar Cerone devā 1.0 l/ha, sākot no karoglapas parādīšanās stadijas (AS 37) līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 49).

Ziemas tritikāle.
Apstrādāt sējumus ar Cerone devā 1.0 l/ha, sākot no karoglapas parādīšanās stadijas (AS 37) līdz karoglapas maksts uzbriešanas stadijai (AS 45).Nedrīkst pieļaut novēlotas apstrādes, kad sējumi ir karoglapas maksts atvēršanās – vārpošanas sākuma stadijā.

Vasaras mieži.
Apstrādāt sējumus ar Cerone devā 0.5 l/ha, sākot no divu mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).

Ziemas mieži.
Apstrādāt sējumus ar Cerone devā 0,75 -1,0 l/ha, sākot no divu mezglu stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 32-49).Augstāko devu ir ieteicams lietot intensīvo miežu šķirņu sējumos, kā arī jebkuru šķirņu sējumos, ja ir augsta veldrēšanās riska situācija.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha
Cerone drīkst lietot arī koncentrētākos darba šķidrumos, t.i., samazinot ūdens patēriņu līdz 100 l/ha,ja lieto smalku sprauslu smidzinātājus.

Nogaidīšanas laiks: 42 dienas
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 3-4 stundas

Efektivitāti ietekmējošie faktori Visi stresa faktori samazina augu augšanu un var izsaukt sekundāru cerošanu un sīkus graudus. Graudaugi ir jutīgi pret pastiprinātu sausumu. Neapstrādājiet sējumus, ja augsne ir ļoti sausa un graudaugiem ir stresa situācija sausuma dēļ.Neapstrādājiet sējumus 10 dienu laikā pēc jebkuru herbicīdu vai šķidro mēslošanas līdzekļu lietošanas.Neapstrādājiet stipri slimību un kaitēkļu inficētus augus, kā arī augus, kas cieš no barības vielu trūkuma un atrodas stresa ietekmē pēc herbicīdu lietošanas.
Nelietojiet preparātu, ja gaisa temperatūra smidzināšanas brīdī ir zemāka par + 10 °C, k ā arī nakts salnu periodā.Neapstrādājiet slapjus augus, kā arī, ja gaidāms lietus.Apsmidziniet vienmērīgi visu sējumu.Nepieļaujiet neapsmidzinātu vai divkārši apsmidzinātu joslu rašanos

 

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
37 - 45
Registred norm
0.5 - 0.75
Preharvest Interval
42
Crops
Winter rye
BBCH
37 - 49
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Winter triticale
BBCH
37 - 45
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
42
Crops
Spring barley
BBCH
37 - 49
Registred norm
0.5 - 0.5
Preharvest Interval
42
Crops
Winter barley
BBCH
32 - 49
Registred norm
0.75 - 1
Preharvest Interval
42