Agrobase Latvia
Clamox Registration expired
BASF - Herbicide
0496

Preparāta apraksts
Clamox ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīda sējumos, kuri ir toleranti pret imazamoksu. Clearfield tehnoloģija nav ģenētiskā modifikācija. Clamox izmantošana sējumos, kuri nav paredzēti Clearfield tehnoloģijai, noved pie daļējas vai pilnīgas sējumu iznīcināšanas.

Lietošanas ieteikumi
Clamox iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Nepietiekoša mitruma apstākļos augsnes iedarbības efektivitāte var samazināties. Apstrādes laiks ar Clamox ir atkarīgs no nezāļu attīstības stadijas. Vislabāk nezāles tiek ierobežotas, ja apstrādes brīdī nezāles nav izaugušas lielākas par četru lapu stadiju. Pēc apstrādes ar Clamox nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus. Clamox iedarbība uz nezālēm, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var samazināties. Svarīgi, lai veicot apstrādi ar Clamox, nezāles nav nosegtas ar rapšu lapām.
Clamox var lietot visās augsnēs, izņemot ļoti vieglas smilts augsnes, augsnes ar ļoti augstu organiskās vielas saturu vai ļoti akmeņainas augsnes. Clamox var radīt pārejošu balēšanu un auga saīsināšanu. Kopumā, šī ietekme neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu. Pazeminātās temperatūrās rapsim var veidoties pārejoši bojājumi un samazināties Clamox efektivitāte uz nezālēm. Izvairīties no smidzinājuma pārklāšanās. Nelietot, ja augi cieš no stresa. Nelietot, ja gaidāms spēcīgs lietus. Nesmidzināt, ja ir liela saules intensitāte vai augi ir slapji.
Iedarbības efektivitāte uzlabojas, ja pievieno virsmas aktīvo vielu Dash ar devu 0.5 – 1.0l/ha. Lielākā Dash deva nepieciešama gadījumos, ja piesārņojums ar nezālēm ir liels, vai arī tās pāraugušas optimālo ierobežošanas stadiju.

Deva un lietošanas laiks
Deva: 1.5 – 2.0 l/ha + Dash 0.5 -1.0 l/ha. Mazāko Clamox devu lieto, ja nezāles ir mazas, augsne ir kvalitatīvi sastrādāta un ir optimāli laika apstākļi (silts laiks). Lielākā deva jālieto gadījumos, ja sējumi ir nezāļaini, nezāles ir attīstījušās, augsne ir nekvalitatīvi sastrādāta vai veikta tiešā sēja.
Lietošanas laiks: no rapša dīgļlapu attīstības stadijas līdz 8 īsto lapu stadijai, AS 10 – 18.
Optimālais lietošanas laiks ir no rapša divu līdz sešu īsto lapu attīstības stadijai, AS 12 – 16. Lielākā daļa nezāļu šajā laikā ir sadīgušas un vēl nav nosegtas ar rapšu lapām.

Ieteicamais ūdens daudzums: 150–400 l/ha.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
10 - 18
Registred norm
1.5 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
10 - 18
Registred norm
1.5 - 2
Preharvest Interval
-