DashReģistrācija iztecējusi
BASF

Virsmas aktīva viela stabilas herbicīdu efektivitātes nodrošināšanai
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu.

Preparāta apraksts

Dash ir aktīva virsmas viela, kas darbojas kā mitrinātājs. Tas palielina herbicīda pielipšanas spēju pie lapu virsmas, tādējādi samazinot preparāta zudumus. Dash arī paātrina un nodrošina labāku herbicīda iekļūšanu augā.
Lietošanas ieteikumi
Dash 0.5 – 1.0 l/ha + herbicīds Focus Ultra 1.0 – 2.0 l/ha reģistrētājās kultūrās
(Skatīt Focus Ultra etiķeti);
Dash 0.5 l/ha – 1.0 l/ha + 40 – 70 g/ha Biathlon 4D graudaugu sējumos. Dash uzlabo Biathlon 4D efektivitāti uz nezālēm, samazina nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi, uzlabo lietus noturību.
(Skatīt Biathlon 4D etiķeti)
Dash 0.5 – 1.0 l/ha + Clamox 2.0 l/ha Clearfi eld rapša sējumos.
(Skatīt Clamox lietošanas instrukciju.)
Nelietot Dash maisījumos ar herbicīdiem, ja gaisa temperatūra pārsniedz +22 C.