Agrobase Latvia
Fenix Registration expired
BAYER - Herbicide
0283
Iedarbība
Fenix ir plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai kartupeļu, burkānu, sīpolu, zirņu, lauka pupu, ķimeņu, pastinaku, lapu un sakņu seleriju, lapu un sakņu pētersīļu, diļļu, ķiploku un saulespuķu sējumos un stādījumos, kā arī kārklu, egļu, priežu un lapegļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās.
Herbicīdam ir pieskares iedarbība un tikai neliela sistēmas iedarbība.
Darbīgo vielu aklonifēnu nezāles uzņem dīgšanas laikā, nonākot saskarē ar herbicīda slāni, kas izveidojas augsnes virskārtā pēc tā izsmidzināšanas.
Fenix lieto pirms nezāļu sadīgšanas, kā arī nezāļu agrīnā attīstības stadijā, optimāli- nezāļu dīgšanas laikā, bet ne vēlāk kā līdz nezāļu īsto lapu attīstībai. Augsnēs ar augstu organisko saturu herbicīdu ieteicams lietot tikai pēc nezāļu sadīgšanas.
Nezāles darbīgo vielu neuzņem ar sakņu sistēmu, tāpēc herbicīda efektivitāte ir mazāk atkarīga no augsnes mitruma.
Lai herbicīdam Fenix būtu laba iedarbība uz nezālēm, svarīgi ir:
- kvalitatīvi sagatavot augsni (maz cilas un kunkuļi, minimālas augu atliekas uz augsnes virskārtas),
- izsmidzināt herbicīdu vienmērīgi – tā, lai tas veido homogēnu aizsargslāni,
- pēc herbicīda izsmidzināšanas neveikt augsnes mehānisko apstrādi, lai neizjauktu izveidojušos herbicīda aizsargslāni augsnes virskārtā.
Herbicīds kontrolē dīgstošas nezāles, nesamazinot nezāļu sēklu dīgt sparu. Dīgsti, nokļūstot saskarē ar herbicīda augsnes virskārtā veidoto aizsargslāni, kļūst hlorotiski – ar baltiem, dzelteniem plankumiem vai lapu apmali, atpaliek augšanā un iet bojā.
Fenix iedarbības ilgums ir 2 līdz 3 mēneši. Aizsardzības laiks atkarīgs no herbicīda devas un kultūraugu biezības.
 
Lietošanas laiks, devas
Apstrādei ar herbicīdu Fenix optimālais ir nezāļu dīgšanas laiks, bet vēlāk kā nezāļu īsto lapu attīstības stadija.

Kartupeļi
Fenix tiek lietots pēc kartupeļu stādīšanas vai pēdējās vagošanas, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kartupeļu sadīgšanas. Neveidojiet kartupeļu vagas pārāk stāvas, tā izvairoties no vēja un nokrišņu izraisītas erozijas. Labi nosēdušās vagas veicina optimālu herbicīda iedarbību.Pēc herbicīda smidzināšanas neveiciet mehānisku augsnes apstrādi, ļaujot produktam strādāt.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Deva: 2,5 – 3,0 l/ha
 
Zirņi, lauka pupas (graudiem)
Fenix tiek lietots pēc sējas, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kultūru sadīgšanas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Deva: 3,0 l/ha.
 
Burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki
Herbicīdu Fenix var lietot divos dažādos veidos:
1. apstrādes veids- viena apstrāde sezonā pirms kultūraugu sadīgšanas.
Deva: 2,5 l/ha
2. apstrādes veids - dalītā smidzināšana.
Tiek nodrošināta labāka no jauna dīgstošo nezāļu kontrole.
Pirmo apstrādi veic pirms kultūraugu sadīgšanas.
Deva: 1,5 l/ha
Otro apstrādi veic, kad kultūraugiem ir 2 īsto lapu stadija un sāk dīgt jaunas nezāles.
Deva: 1,0 l/ha
 
Sīpoli
Nelietojiet Fenix sētajos sīpolos, jo kultūraugi vēsā un lietainā pavasarī pēc apstrādes ar herbicīdu var stipri ciest.
Stādītie sīpoli, ķiploki
Herbicīdu Fenix var lietot 2 dažādos veidos:
1. apstrādes veids - viena apstrāde sezonā pēc stādīšanas, pirms sīpolu, ķiploku sadīgšanas.
Deva: 2,5 l/ha
2. apstrādes veids - dalītā smidzināšana.
Tiek nodrošināta labāka no jauna dīgstošo nezāļu kontrole.
Pirmo apstrādi veic pēc sīpolu, ķiploku stādīšanas
Deva: 1,5 l/ha
Otro apstrādi veic, kad sīpoliem, ķiplokiem ir 1-2 lapas un sāk dīgt jaunas nezāles.
Deva: 1,0 l/ha
Ja sezona ir stipri lietaina, pastāv iespēja, ka vēlākā veģetācijas periodā sadīgs jaunas nezāles.
 
Ķimenes
Herbicīdu Fenix lieto pēc sējas, pirms kultūraugu sadīgšanas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Deva: 2,5 l/ha

Dilles
Herbicīdu Fenix lieto pēc sējas, pirms kultūraugu sadīgšanas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Deva: 2,0 – 3,0 l/ha

Saulespuķes
Herbicīdu Fenix lieto pēc sējas, vismaz nedēļu pirms kultūraugu sadīgšanas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Deva: 2,5 – 3,0 l/ha
 
Nogaidīšanas laiks dienās:
ķiploki -130 dienas, sīpoli -90 dienas, zirņi, lauka pupas – 75 dienas, burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki- 70 dienas, dilles – 50 dienas
 
Darba šķidruma patēriņš
200-300 l/ha
 
Piezīmes
Veiciet smidzinājumu tā, lai darba šķidrums vienmērīgi noklātu augsnes virskārtu.Nepieļaujiet dubultu smidzinājumu jeb pārklāšanos, tas var negatīvi ietekmēt kultūraugus
Ja lauka pupu, zirņu un saulespuķu sējumos Fenix lieto vēlāk kā nedēļu pirms to sadīgšanas, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietains, vēss), iespējama negatīva ietekme uz kultūraugiem.Ja laukam ir izteikts reljefs, iespējama herbicīda noskalošanās un uzkrāšanās zemākajās vietās, kas var radīt negatīvu ietekmi gan uz apstrādājamiem kultūraugiem, gan blakus augošajiem augiem.Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2.5-3.0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu ir 2.0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1.0+ 1.5 l/ha.Neveikt smidzināšanu ar muguras smidzinātāju.

Augu seka
Ja kultūraugi dažādu iemeslu pēc ir iznīkuši un tīrums, kur ticis lietots Fenix ar augstāko devu, ir jāpārsēj, tad 3 nedēļas pēc herbicīda lietošanas aparot augsni 20 cm dziļumā var sēt kukurūzu, saulespuķes, kāršu pupas, facēliju, redīsus. Nākošajā sezonā var sēt un stādīt jebkuru pēckultūru.
 
Effective
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
2.5 - 3
Preharvest Interval
-
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 3
Preharvest Interval
75
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 3
Preharvest Interval
75
Crops
Carrots
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
70
Crops
Parsley
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
70
Crops
Parsnip
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
70
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
90
Crops
Garlic
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2.5
Preharvest Interval
130
Crops
Caraway
BBCH
0 - 0
Registred norm
2.5 - 2.5
Preharvest Interval
-
Crops
Dill
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 3
Preharvest Interval
50
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
2.5 - 3
Preharvest Interval
-
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
2.5 - 3
Preharvest Interval
-