Agrobase Latvia
Fox 480 SC Registered until: 2021. gada 25. maijs
ADAMA - Herbicide
0375

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
FOX 480 SC ir kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapu nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos, kad rapsis ir 3-6 īsto lapu stadijā (AS 13-16). FOX 480 SC efektīvi iznīcina daudzas nozīmīgas divdīgļlapu nezāles, t.sk., lauka vijolīti (Viola arvensis), veronikas (Veronica spp.), panātres (Lamium spp.), arī tīruma sinepi (Sinapis arvensis) u.c. FOX 480 SC satur darbīgo vielu bifenoksu. Bifenokss, kas ir kontakta iedarbības viela, augos tiek uzņemts caur jaunajām augu lapām un dzinumiem. Augos pārvietojas pavisam nedaudz. Svarīgs faktors preparāta iedarbībai ir apgaismojums. Gaisma sekmē peroksīdu veidošanos, kas noārda lipīdus šūnu membrānās. Tādējādi FOX 480 SC efektivitāte pastiprinās tieši saulainā laikā. FOX 480 SC daļēji arī iedarbojas uz nezālēm, pārtraucot nezāļu fotosintēzes procesus.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS
FOX 480 SC lieto īsmūža divdīgļlapu nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.
FOX 480 SC var izmantot no brīža, kad apmēram 90% rapša augu sasnieguši 3 lapu stadiju līdz pat 6 īsto lapu stadijai. Augiem, kam ir mazāk, nekā 3 īstās lapas, smidzināšana var radīt nopietnus bojājumus, un bojātās lapas var atmirt. Kad rapša augi ir pārsnieguši 6 īsto lapu stadiju, nezāles parasti ir pārāk lielas, kā arī rapša lapas nosedz daļu nezāļu, līdz ar to nav iespējams iegūt pietiekami labu efektu.
FOX 480 SC lietošana ziemas rapša sējumos ir ieteicama tikai līdz septembra vidum, pie tam sējumos, kas sēti optimālos sējas termiņos – līdz 20.augustam. Ir svarīgi lai rudenī pēc apstrādes rapša augi vēl turpinātu kādu laiku augt.
Vasaras rapša sējumos ir ļoti svarīgi, lai augiem nebūtu neaizsargāti pumpuri. Tāpēc no praktiskā viedokļa optimālais rapša sējumu apstrādes laiks ar FOX 480 SC ir, kad rapša augi ir 3-4 lapu stadijā.

Ar dalīto smidzināšanu tiek nodrošināta labāka nezāļu kontrole. Pirmo apstrādi ar FOX 480 SC veic, kad nezāles ir dīgļlapu stadijā un rapsis 3 īsto lapu stadijā. Otro apstrādi veic ar 7-10 dienu intervālu pēc iepriekš veiktās apstrādes, kad dīgst jaunas nezāles. Dalītās apstrādes devas ir efektīvas pret nezālēm to dīgļlapu līdz 2 īsto lapu stadijā. Ja nezāles ir sasniegušas 4-6 lapu stadiju, jālieto lielākā deva vienā apstrādes paņēmienā. Tīruma sinepi (Sinapis arvensis) un gandrenes (Geranium spp.) efektīvāk var ierobežot, veicot dalīto apstrādi.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
13 - 16
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
13 - 16
Registred norm
0.5 - 1
Preharvest Interval
-