Fusilade Forte 150 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Herbicīds
0182

Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu apkarošanai.

Preparāta raksturojums
Fuzilāds Forte 150 e.k. ir hormontipa herbicīds, kas nokļūst augā caur lapām. Tas tiek strauji uzņemts un pārvietojas pa floēmu un ksilēmu un uzkrājas nezāļu meristēmās. Butil-fluazifops-P nomāc augu dzīvības procesā svarīgu enzīmu, kurš piedalās taukskābes sintēzē. Pirmie simptomi ir novērojami nedēļu pēc smidzināšanas. Augšanas punkti sāk brūnēt un iet bojā. Jaunās lapiņas sāk dzeltēt vai krāsojās sārtas. Trīs piecu nedēļu laikā nezāles pilnībā iet bojā

Lietošanas ieteikumi
Fuzilāds Forte 150 e. k. deva atkarīga no apkarojamo nezāļu sastāva un attīstības fāzes. Labību sārņaugiem divu četru lapu stadijā un viengadīgajām nezālēm 0,75 l/ha. Nelabvēlīgos laika apstākļos un pāraugušām nezālēm 1,0 l/ha.

Ložņu vārpatu var apkarot divējādi:
1) lietot devu 1,0–2,0 l/ha, kad vārpatai trīs četras lapas (apmēram 15 cm gara);
2) sadalīt devu divās daļās:1,0 l/ha, kad vārpatai divas trīs lapas, un pēc trīs nedēļām vēlreiz 1,0 l/ha. Otrs paņēmiens ir efektīvāks, ja lauks stipri piesārņots ar vārpatu.

Savietojamība
Fuzilāds Forte 150 e. k. drīkst lietot kopā ar citiem pesticīdiem, ja uz to iepakojuma nav speciāla marķējuma, kas ierobežo kādu saderību. Katru produktu smidzināšanas tvertnē lej atsevišķi, labi izmaisa un tikai tad pievieno nākošo. Šaubu gadījumā konsultējieties firmas pārstāvniecībā vai pie preparāta izplatītājiem.

 Darba šķidruma daudzums: 150–300 l/ha.

Darba šķidruma sagatavošana
Pusi tvertnes piepilda ar tīru ūdeni. Pievieno nepieciešamo preparāta daudzumu. Labi izmaisa un, nepārtraucot maisīšanu, pielej atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums gatavošanas, transportēšanas un smidzināšanas laikā nepārtraukti jāmaisa. Sagatavoto darba šķidrumu uzreiz izlieto.

Lietošanas ierobežojumi
Nesmidzināt, ja nezāles ir pakļautas nelabvēlīgiem laika apstākļiem – sausumam, pārmērīgam mitrumam, lielām temperatūras svārstībām.
Trīs dienas pēc smidzināšanas apstrādātajā platībā neveikt nekādus mehāniskos darbus un septiņas dienas pēc smidzināšanas – neko ar rokām.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize, divas reizes, ja dalītā deva.
Bezlietus periods: viena stunda.

Laika apstākļi
Optinālā smidzināšanas temperatūra no +10 ˚C līdz +25 ˚C.
Nesmidziniet, ja gaisa temperatūra pārsniedz +30 ˚C.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Baltās jāņogas0 - 00.75 - 2.542
Bumbieres0 - 00.75 - 2.542
Plūmes0 - 00.75 - 2.542
Sarkanās jāņogas0 - 00.75 - 2.542
Upenes0 - 00.75 - 2.542
Ābeles0 - 00.75 - 2.542
Ķirši0 - 00.75 - 2.542