Glyphogan 360 SLReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0114

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas, kviešu, miežu, auzu, rapša, zirņu, pupu un linu sējumos pirms pļaujas, papuvēs, lauksaimniecībā neizmantojamās platībās, augļu dārzos, skuju koku un lapu koku stādījumos.

Lietošanas laiks un devas
Glifogans 360 š.k. ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai. Preparāts tiek uzņemts caur lapām un izplatās pa auga virszemes daļām un sakņu sistēmu, iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3 - 7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14 – 21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20 – 25 dienās. Pie gaisa temperatūras zem 10 C Glifogans 360 š.k. iedarbība notiek lēnāk.

Lai iegūtu labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Glifogans 360 š.k. izsmidzina nezāļu
aktīvas augšanas periodā.
Īsmūža nezālēm apstrādes laikā jābūt aktīvi augošām, viendīgļlapju nezālēm vismaz 5 cm
garām un divdīgļlapju nezālēm vismaz 2 īstajām lapām.
Daudzgadīgajām divdīgļlapju nezālēm jābūt aktīvi augošām un tām ir pietiekami attīstīta
lapu virsma, visjutīgākās tās ir īsi pirms ziedēšanas vai ziedēšanas stadijā.
Daudzgadīgajām viendīgļlapju nezālēm un daudzgadīgajām stiebrzālēm apstrādes brīdi
jābūt aktīvi augošām. Ložņu vārpata jutīgāka ir cerošanas stadijā un kad sākuši augt jauni
sakneņi. Parasti tas ir 5-6 lapu stadijā, kad jaunie dzinumi ir 12-15 cm gari.
Vēlamais bezlietus periods pēc apstrādes ar preparātu – 6 stundas. Nesmidzināt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām.
Apsmidzināt nezāles ne vēlāk, kā 10 dienas pirms augsnes apstrādes.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Pret glifosātu izturīgās kultūras0 - 02 - 5-