Kalif 360 CSReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0409

Augsnes herbicīds dažu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos.

PREPARĀTA APRAKSTS
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds kapsulu suspensijas formā, kas satur aktīvo vielu klomazonu un ir paredzēts dažu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas rapša, vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos.
Klomazons pieder izoksazolidinona herbicīdu grupai, kas iedarbojas, kavējot karotinoīdu biosintēzi nezināmā iedarbības veidā. Dzeltenie karotinoīdu pigmenti augos veic vairākas funkcijas, t.sk., uztver gaismas enerģiju fotosintēzei un aizsargā augu no kaitīgajiem radikāļiem. Kalif 360 CS aizkavē šo aizsargājošo pigmentu biosintēzi, kā rezultātā rodas augu bojājumi. Jutīgās nezāles uzdīgst, bet, tā kā karotinoīdu biosintēze tiek bloķēta, augsnes virspusē nezāles kļūst baltas, un drīz pēc tam seko to bojāeja. Dažkārt jutīgās nezāles spēj attīstīt normālus dīgstus, taču īstajām lapām uzreiz parādās hloroze.
Kalif 360 SC vienmēr lieto pirms nezāļu un kultūrauga dīgšanas. Pēc izsmidzināšanas klomazons uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgstiem. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu.
Kalif 360 CS ir augsnes herbicīds, ko var izmantot visu šķirņu ziemas un vasaras rapša sējumos un kartupeļu stādījumos. Kad tiek veikta apstrāde ar Kalif 360 CS, jāuzmanās, lai smidzināšanas joslas nepārklātos. Nelietot Kalif 360 CS smilts augsnēs vai ļoti vieglās augsnēs. Nelietot augsnēs, kuru organisko vielu saturs pārsniedz 10%. Sējot rapsi, augu drošībai būtiski ir, lai sēklas segtu vismaz 20 mm biezs augsnes slānis. Lai iegūtu optimālu rezultātu – efektīvu nezāļu kontroli, augsnes virskārtai jābūt līdzenai, bez cilām, augu atliekām jābūt iestrādātam; pārāk irdenu augsni pirms smidzināšanas ieteicams pievelt. Dīgstošie kultūraugi apstrādes laikā var tikt nopietni bojāti.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kartupeļi0 - 00.25 - 0.25-
Vasaras rapsis0 - 00.25 - 0.25-
Ziemas rapsis0 - 00.25 - 0.33-