KintoReģistrācija iztecējusi
BASF - growth-regulator
0262

Iedarbības veids:
Sēklu kodne Kinto s.k. ir fungicīds, kas ierobežo graudaugu slimības, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklu virsmas, sēklu iekšienē vai augsnē. Tā sevī apvieno tritikonazola sistēmisko iedarbību ar prohloraza dziļiedarbības īpašībām, tādejādi nodrošinot efektīvāku iedarbību pret slimību ierosinātājiem.

Kinto efektivitāte:
Kodnei Kinto piemīt ļoti laba efektivitāte pret plašu slimību spektru graudaugos. Kinto ir ļoti efekīvs pret putošajām un cietajām melnplaukām, miežu lapu brūnsvītrainību un citām.

Deva: Ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras miežu un auzu kodināšanai lietot 2,0 litrus Kinto uz tonnu sēklas.
Vasaras kviešu kodināšanai lietot 1,5 l/t. Liela putošās melnplaukas riska situācijās vasaras kviešos lietot 2,0 litrus Kinto uz tonnu sēklas.

Lietošanas noteikumi
Strādājot ar Kinto s.k., gaisa temperatūrai jābūt virs +5 C.
- Pirms lietošanas Kinto kannu kārtīgi sakratīt.
- Sēklu kodināšanai var lietot kā neatšķaidītu fungicīdu Kinto s.k., tā arī atšķaidīt to sekojoši: 1.0 litram Kinto s.k. pievieno 1–3 litrus ūdens.
- Izmantot tradicionālas sēklu kodināšanas iekārtas. Cita veida lietošana nav atļauta.
- Ir svarīgi panākt vienmērīgu sēklu pārklāšanu ar kodni, lai sasniegtu drošu aizsardzību no slimībām.
- Pārbaudiet sēklu dīdzību pirms izsējas normas uzstādīšanas.
- Pirms sējas pārliecinieties, ka sējmašīna ir atbilstoši noregulēta.
- Kodināto sēklu dīdzība var nedaudz aizkavēties, bet tas izlīdzinās neatstājot negatīvu ietekmi
- Atverot 200 vai 1000 litru konteineru, sekojot norādījumiem (apzīmējumam) uz iepakojuma.

Brīdinājums!
- Kodināmo sēklu mitrumam jābūt vismaz 12%. Sausākās sēklās mēdz būt plaisas, pa kurām preparāts var iekļūt sēklā un samazināt dīgtspēju.
- Nekodiniet graudus, kuru mitrums pārsniedz 16% un nepieļaujiet, ka nokodināto sēklu mitrums pārsniedz 16%.
- Nelietot Kinto uz šķeltām vai dīgušām sēklām.
- Ja kodināmajā iekārtā tiek mainīta lietotā kodne, tad pirms tam jāizmazgā sūknis, cauruļvadi un tvertne ar tīru ūdeni.
- Turēt kodnes kannas aizvērtas, kad tās netiek lietotas.
- Aizliegts izmantot kodinātas sēklas lopbarībai, tās jāglabā nepiederošām personām un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Maisus, kuros tika uzglabāta kodināta sēkla, nedrīkst izmantot atkārtoti un citiem nolūkiem.

Kodinātā sēkla
- Pēc kodināšanas sēklu satarot un glabāt sausā vietā, kur nemainās tās mitrums.
- Kodinātās sēklas ir jāmarķē ar brīdinājuma etiķetēm uz maisiem: “UZMANĪBU! Sēklas kodinātas ar Kinto”
- Neiesakām glabāt kodinātas sēklas no vienas sezonas līdz nākošajai.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas0 - 00 - 0-
Vasaras kvieši0 - 00 - 0-
Vasaras mieži0 - 00 - 0-
Vasaras rudzi0 - 00 - 0-
Vasaras tritikāle0 - 00 - 0-
Ziemas auzas0 - 00 - 0-
Ziemas kvieši0 - 00 - 0-
Ziemas mieži0 - 00 - 0-
Ziemas rudzi0 - 00 - 0-
Ziemas tritikāle0 - 00 - 0-