Agrobase Latvia
Komplet Registration expired
BAYER - Herbicide
0393
IEDARBĪBA
Komplet ir plaša iedarbības spektra herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai.
flufenacets saglabājas augsnes virskārtā un augos iekļūst galvenokārt caur saknēm un dīgstošo nezāļu hipokotilu, sistēmiski izplatoties pa visu augu. Darbīgā viela iedarbojas uz viendīgļlapju nezālēm, tai skaitā arī uz rudzusmilgu, kurai ir izstrādājusies rezistence pret ALS iedarbības herbicīdiem (kā sulfonilurīnvielu grupa). Flufenacetam vislabākā efektivitāte uz nezālēm, kuras apstrādā to ļoti agrīnās attīstības stadijās.
- diflufenikans saglabājas augsnes virskārtā un iedarbojas tikai uz divdīgļlapju nezālēm to agrīnās attīstības stadijās. Uzņemšana nezālēs notiek caur nezāļu dīgstiem vai dīgstošo nezāļu saknēm, darbīgai vielai sistēmiski pārvietojoties pa visu augu. Vislabāk šī darbīgā viela strādā uz nezālēm to ļoti agrīnās attīstības stadijās. Līdz ar to, optimālais lietošanas laiks ir pirms nezāļu sadīgšanas vai to pašā dīgšanas sākumā.
Abas darbīgās vielas ir aktīvas augsnē vairākas nedēļas pēc apstrādes, tādēļ laba iedarbība saglabājas arī vēlākā periodā. Augstāko efektivitāti nodrošina optimāls augsnes mitrums.
Labākais nezāļu kontroles rezultāts ir sasniedzams, izmantojot herbicīdu agrīnā nezāļu attīstības fāzē jeb dīgšanas periodā vai arī uzreiz pēc to sadīgšanas – dīgstu fāzē.Pirmās herbicīda iedarbības pazīmes ir jutīgo nezāļu augšanas apstāšanās. Nezāles sāk bālēt, dzeltēt, parādās nekrotiski plankumi. Atkarībā no nezāļu sugas, nezāļu attīstības stadijas apstrādes laikā un laika apstākļiem, pilnīga nezāļu iznīkšana vērojama 3-4 nedēļu laikā pēc apstrādes. Mazāk jutīgām nezālēm pēc apstrādes ar herbicīdu tiek aizkavēta augšana.
 
Ļoti laba iedarbība (95-100%)
Rudzusmilga, parastā (Apera spica-venti), apstrāde līdz 2 lapu attīstībai
Atraitnīte, tīruma (Viola arvensis)
Ilzīte, tīruma (Anthemis arvensis)
Madara, ķeraiņu (Galium aparine)
Matuzāle, ārstniecības (Fumaria officinalis)
Naudulis, tīruma (Thlaspi arvense)
Neaizmirstulīte, tīruma (Myosotis arvensis)
Panātre, sārtā (Lamium purpureum)
Plikstiņš, ganu (Capsella bursa-pastoris)
Suņkumelīte, tīruma (Tripleurospermum perforatum), apstrāde līdz pirmo lapu attīstībai
Veroniku suga (Veronica spp.)
Virza, parastā (Stellaria media)

Laba iedarbība (85-95%):
Gandrene, sīkā (Geranium pusillum)
Magone, zīda (Papaver rhoeas)
Rapsis (Brassica napus),dīdzis rudenī un ir agrīnā attīstības stadijā
Vidēja iedarbība (<85%):
Rudzupuķe, parastā (Centaurea cyanus)
 
Nav iedarbība
Kosa, tīruma (Equisetum arvense),
Vārpata, ložņu (Elytrigia repens),
Vējauza (Avena fatua)
Nezāles ar dziļu sakņu sistēmu, pem., tīruma usne (Cirsium arvense).
 
LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Smidziniet ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles sējumos rudenī, kad kultūraugi ir pirmās līdz 3 lapu attīstības stadijā (AS 11-13).
Optimālais laiks, lai sasniegtu herbicīda augstāko efektivitāti ir kultūraugu vienas lapas attīstības stadija (AS 11), arī nezāles šajā laikā ir agrīnā attīstības stadijā.
Deva 0,4 - 0,5 l/ha
Augstāko devu iesakām, ja;
graudaugiem ir 2-3 lapu attīstības stadija,
ir daudz nezāles,
sējums ir smagās augsnēs,
augsts organisko vielu saturs augsnē.

Lai izslēgtu negatīvu ietekmi uz kultūraugiem, smidzinājumam jānotiek ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sala iestāšanās. Nesmidziniet herbicīdu, ja sācies salnu periods, jo pavājinās herbicīda iekļūšana nezālēs un samazinās efektivitāte. Maigas ziemas ietekmē darbīgās vielas sadalās ātrāk, tādēļ mazinās herbicīda darbības laiks pavasarī.
 
Piezīmes
- Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.
- Svarīgi ir izvairīties no darba šķidruma nokļūšanas ūdenstilpēs vai grāvjos.
- Herbicīdu nedrīkst lietot, ja kultūraugi ir stresa novārdzināti, piemēram, sausums, palielināts augsnes mitrums, slimību vai kaitēkļu invāzija, barības elementu trūkums, augsnes sablietējums, vāja sakņu sistēma.
- Lai sasniegtu labu efektivitāti ir svarīga kvalitatīva augsnes sagatavošana – lielas cilas, kunkuļi un salmi samazina herbicīda iedarbību.
- Nelietot herbicīdu, ja augsnes organiskais saturs ir virs 10 %, tad darbīgo vielu iedarbība samazinās.
Izvairieties no smidzinājuma pārklājumiem un traktora apstāšanās darba laikā, jo palielināta deva var izraisīt kultūraugiem dzeltēšanu, aizkavēt augšanu.
- Dažu apstākļu ietekmē, piemēram, daudz nokrišņu pirms apstrādes, krasas temperatūras svārstības pēc apstrādes var izraisīt kultūraugu dzeltēšanu, kas ātri pāriet un neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.
- Labība jāsēj vienmērīgā dziļumā (3–4 cm), sēklas rūpīgi apberot ar zemi.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Bezlietus periods: 2 stundas
Gaisa temperatūra apstrādes laikā: ne zemāk kā +5°C
 
AUGSEKA
Ja sējums, kas rudenī apstrādāts ar herbicīdu Komplet dažādu iemeslu dēļ pavasarī ir jāpārsēj, tad pēc virspusēji sastrādātas augsnes virskārtas var sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, zirņus, pupas, stādīt kartupeļus; pēc augsnes aršanas var sēt kukurūzu, auzas, bietes, linus.
Pēc ražas novākšanas ar vai bez augsnes aršanas var sēt ziemāju graudaugus, ziemas rapsi, baltās sinepes. Ja graudaugu veģetācijas periodā (no pavasara līdz kulšanas laikam) ir bijis maz nokrišņu (to summa mazāka par 100 mm), tad, lai samazinātu iespējamu negatīvu ietekmi uz eļļas rapsi un baltajām sinepēm, ir ieteicams veikt augsnes aršanu.
Ja rudenī tiks sēta lucerna, tad aršana ir obligāta.
Atsevišķos gadījumos pēc Komplet lietošanas, pēckultūrām rapsim un sinepēm var novērot dīgļlapu un pirmo lapu bālēšanu, kas vēlāk izzūd
Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
11 - 13
Registred norm
0.4 - 0.5
Preharvest Interval
-