LamardorReģistrācija iztecējusi
BAYER - seed-treatment
0303
 Iedarbība.
Graudaugu sēklu kodne Lamardor ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierosinātāju iznīcināšanai kā uz graudu virsmas, tā arī to iekšpusē. Tā satur divas darbīgās vielas – protiokonazolu un tebukonazolu. Abām darbīgajām vielām ir sistēmas iedarbība, kas nodrošina plašu ierobežojamo slimību spektru ar ļoti labu efektivitāti.
 
Lietošana.
 Sēklu kodināšanai pagatavo preparāta suspensiju ūdenī pēc aprēķina, ka kopējais darba šķidruma daudzums ir 6 - 10 l/ t sēklu.
 Ja ir atbilstoša kodināšanas tehnika, tad Lamardor var lietot arī neatšķaidītu vai atšķaidītu ar nelielu ūdens daudzumu.
Lai panāktu labu efektivitāti, ir jālieto tikai kvalitatīva, kalibrēta kodināšanas tehnika, kas nodrošina vienmērīgu sēklu noklāšanu ar darba šķidrumu un precīzu patēriņu. Lietojot neatbilstošu vai nekalibrētu tehniku, var tikt samazināta iedarbības efektivitāte.
 Sēklas materiālam ir jāatbilst kvalitātes rādītājiem (atbilstošai dīdzībai, mitrumam līdz 16%, nebojātiem, nedīgušiem, nešķeltiem graudiem) un tas nedrīkst būt ar piemaisījumiem un putekļains.
 Kodinātās sēklas jāizsēj tajā pašā gadā, neatstājot uz nākošo gadu. Ilgstoši uzglabājot kodinātu sēklas materiālu, sēklu dīgtspēja un lauka dīdzība var samazināties.
Piezīme
Tā kā Lamardor ir ļoti koncentrēta formulācija, tad lietošanas deva ir maza un arī krāsojuma intensitāte uz graudiem, īpaši miežiem, ir zemāka kā līdz šim lietotajām kodnēm. Šis mazākas intensitātes krāsojums noteikti nav saistīts ar kodnes efektivitāti.
 
Darba šķidruma sagatavošana.
Pirms darba šķidruma pagatavošanas, rūpīgi izmazgājiet kodināšanas iekārtas tvertni. Lamardor nav ieteicams lietot maisījumos ar citiem preparātiem. Sagatavoto darba šķidrumu izlietojiet pagatavošanas dienā. Kodināšanas laikā, kā arī atsākot darbu pēc pārtraukuma, rūpīgi samaisiet darba šķidrumu. Rūpīgi noregulējiet darba šķidruma padevi un kodināšanas gaitā sekojiet, lai darba šķidruma padeve būtu precīza. Strādājot ar kodinātiem graudiem, uzvelciet gumijas cimdus.
Pēc darba beigšanas rūpīgi izskalojiet kodinātāja tvertni ar ūdeni, iztīriet kodināšanas iekārtas sistēmu, cirkulējot tai cauri ūdeni.
 
Brīdinājums.
 Nelabvēlīgos laika apstākļos var aizkavēties ar Lamardor kodināto sēklu sadīgšana, bet sējumi ātri izlīdzinās, neatstājot ietekmi uz ražu.
 Augsnei ir jābūt kvalitatīvi sastrādātai (bez cilām, neizkaltusi, sēklas gultne atbilstoša dziļuma).
 Kodināto materiālu kategoriski aizliegts izmantot pārtikā un lopbarībā, arī piejaucot nekodinātām sēklām.
 Nelabvēlīgos laika apstākļos var aizkavēties ar Lamardor kodināto sēklu sadīgšana, bet sējumi ātri izlīdzinās, neatstājot ietekmi uz ražu.
 Augsnei ir jābūt kvalitatīvi sastrādātai (bez cilām, neizkaltusi, sēklas gultne atbilstoša dziļuma).
 Kodināto materiālu kategoriski aizliegts izmantot pārtikā un lopbarībā, arī piejaucot nekodinātām sēklām.
 
Drošība putniem un savvaļas zīdītājiem.
Lai Lamardor lietojums graudaugu sēklu apstrādē būtu drošs putniem un savvaļas zīdītājiem, ir jāievēro šādi drošības pasākumi
putnu un savvaļas zīdītāju aizsardzībai:
 kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē;
 nodrošināt pilnīgu kodināto sēklu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos;
 nekavējoties savākt izbirušo kodināto sēklu.
 
 
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas0 - 00 - 0-
Vasaras kvieši0 - 00 - 0-
Vasaras tritikāle0 - 00 - 0-
Ziemas auzas0 - 00 - 0-