Legacy 500 SCReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0411

Selektīvs, pieskares un augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Apraksts
Legacy 500 SC ir selektīvs pieskares un augsnes iedarbības herbicīds divdīgļlapu nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.
Legacy 500 SC satur darbīgo vielu diflufenikanu 500 g/L. Darbīgā viela diflufenikans pieder piridīnkarboksamīdu klases sastāvā esošajai nikotīnanilīdu grupai.

Iedarbības veids
Diflufenikans ir spēcīgs (iedarbīgs) un selektīvs fitoēnu dehidrogenāzes – karotenoīdu biosintēzes galvenā enzīma inhibitors. Dzeltenie karotenoīdu pigmenti veic vairākas funkcijas augos, t.sk. absorbē gaismu fotosintēzei un aizsargā augus no fotooksidācijas. Diflufenikans noārda šos pigmentus, tā traucējot fotosintēzi. Rezultātā, ja nenotiek normāls fotosintēzes process, pret diflufenikanu jutīgās nezāles nespēj normāli funkcionēt un iet bojā.
Tā kā karotenoīdu pigmenti tiek sintezēti apikālajā meristēmā (auga augšanas punktā), tad arī uz šo nezāļu daļu primāri ir vērsta diflufenikana iedarbība.

Diflufenikanam ir gan pieskares, gan augsnes iedarbība. Augsnes iedarbība labvēlīgos agroklimatiskos apstākļos var ilgt līdz 8 nedēļām.
Pēc izsmidzināšanas Legacy 500 SC uz augsnes virskārtas veido plēvīti, kas ir stingri piesaistīta augsnes daļiņām. Nezālēm dīgstot, tās izaug cauri šai apstrādātajai augsnes kārtai un uzņem herbicīdu caur saknēm un dīgstiem. Pret diflufenikanu jutīgās nezāles var dīgt, bet uzreiz pēc dīgšanas tām novēro hlorozi, vēlāk nezāles kļūst rozīgas. Nezāles, kas dīgst no dziļākiem augsnes slāņiem, var būt grūtāk apkarot, jo to saknes atrodas ārpus augsnes kārtas, kas ir apstrādāta ar herbicīdu.
Ja apstrādi ar Legacy 500 SC veic pēc nezāļu sadīgšanas, tās herbicīdu absorbē caur lapām. Herbicīds nezāļu augos pārvietojas uz meristemātiskajiem audiem. Nezālēm, kas apstrādātas to vēlīnākās attīstība stadijās (4-6 īstās lapas), novēros herbicīda iedarbības pazīmes, bet nezāles netiks efektīvi kontrolētas.

Nezāļu kontrole
Visātrākā iedarbība un efektīvākā nezāļu kontrole tiks sasniegta, ja Legacy 500 SC lietos pirms nezāļu sadīgšanas vai agrīnās nezāļu attīstības stadijās pa jaunām, aktīvi augošām nezālēm. Nezāļu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot.
Tipiskas Legacy 500 SC iedarbības pazīmes uz nezālēm ir, ka audi ap augšanas punktu izbalē vai kļūst balti. Bieži lapām novēro purpursārtu nokrāsu, kas liecina par stresu, ko izraisa karotenoīdu trūkums lapās. Nezāles parasti iet bojā apmēram 4 nedēļu laikā pēc apstrādes, bet laiks var būt atšķirīgs atkarībā no agroklimatiskajiem apstākļiem.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visām kultūrām – viena reize.
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 l/ha.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas31 - 310.15 - 0.1560
Vasaras kvieši31 - 310.15 - 0.1560
Vasaras mieži31 - 310.15 - 0.1560
Vasaras rudzi0 - 140.15 - 0.260
Vasaras rudzi31 - 310.2 - 0.260
Vasaras tritikāle0 - 140.15 - 0.260
Vasaras tritikāle31 - 310.2 - 0.260
Ziemas auzas31 - 310.15 - 0.1560
Ziemas kvieši31 - 310.2 - 0.260
Ziemas kvieši0 - 140.15 - 0.260
Ziemas mieži0 - 140.15 - 0.260
Ziemas mieži31 - 310.2 - 0.260
Ziemas rudzi0 - 140.15 - 0.260
Ziemas rudzi31 - 310.2 - 0.260
Ziemas tritikāle31 - 310.2 - 0.260
Ziemas tritikāle0 - 140.15 - 0.260