LeopardReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0424

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burkānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Leopard ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu, burkānu, zirņu un pupu sējumos un kartupeļu stādījumos.
Herbicīds strauji absorbējas viendīgļlapju nezāļu augos caur to lapām un tiek transportēts uz augšanas punktiem virs un zem augsnes virsmas, apturot nezāļu augu augšanu. Herbicīda iedarbības vizuāli konstatējamās pazīmes – lapu krāsas maiņa novērojamas pēc 7 dienām. Herbicīda iedarbība vispirms novērojama uz nezāļu jaunākajām lapām. Nezāles iet bojā pilnībā pēc 3-4 nedēļām. Ātri augošas nezāles tiek iznīcinātas ātrāk un efektīvāk. Viendīgļlapju nezāles visjutīgākās ir 2-4 lapu stadijā, ložņu vārpatu visefektīvāk var iznīcināt, apsmidzinot to 4-6 lapu stadijā.
Leopard iedarbojas caur lapām un zaļajām auga daļām, tāpēc augsnes tipam nav nozīmes herbicīda efektivitātes nodrošināšanai.
Lietus 2 stundas pēc platību apstrādes ar Leopard nesamazina tā efektivitāti.

Ūdens patēriņš: 200-300 l/ha
Apstrāžu skaits sezonā: 1 reize

Piezīme: Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.

Ierobežojumi
Mazāku darba šķidruma apjomu lietot, kad nezāles ir mazākas. Biezos sējumos un stādījumos un, kad nezāles ir lielas, spēcīgi attīstītas, lietot lielāku darba šķidruma apjomu. Nezāles, kas dīgs pēc platību apstrādes ar Leopard, netiks kontrolētas. Neveikt platību apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi un nezāles ir stresa situācijā, ko radījuši tādi faktori kā sals, sausums, pārlieku liels mitrums, barības vielu deficīts, slimību un kaitēkļu bojājumi. Nezāles tiks efektīvāk iznīcinātas, ja apstrādi veiks, kad tās ir aktīvi augošas, ir silts un augsne ir pietiekami mitra. Ja augšanas apstākļi ir nepiemēroti augu augšanai (sausi, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne), Leopard efektivitāte var būt zemāka, tāpēc šādos gadījumos ieteicams lietot augstākās Leopard devas. Neveikt apstrādi, ja vēja ātrums > 4 m/s.
Starp apstrādi ar Leopard un citiem herbicīdiem ievērot 7 dienu intervālu.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Burkāni14 - 162 - 2.530
Burkāni12 - 151 - 1.530
Cukurbietes12 - 151 - 1.5100
Cukurbietes14 - 162 - 2.5100
Kartupeļi12 - 151 - 1.530
Kartupeļi14 - 162 - 2.530
Lopbarības bietes12 - 151 - 1.5100
Lopbarības bietes14 - 162 - 2.5100
Pupas14 - 162 - 2.540
Pupas12 - 151 - 1.540
Vasaras rapsis14 - 162 - 2.5100
Vasaras rapsis12 - 151 - 1.5100
Ziemas rapsis12 - 151 - 1.5100
Ziemas rapsis14 - 162 - 2.5100
Zirņi12 - 151 - 1.540
Zirņi14 - 162 - 2.540