Maxim Extra 050 FSReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - seed-treatment
0272

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sēklas kodināšanai.

Preparāta raksturojums 
Maksima Extra 50 s.k. sastāvā esošais fludioksonils ir pieskares iedarbības fungicīds, kas nedaudz tiek uzņemts sēklā un dīgšanas laikā pārvietojas uz dīgstu. Tas ir slikti šķīstošs, tāpēc ilgstoši (līdz 120 dienām) saglabājas augsnē un pasargā dīgstošā auga saknes un koleoptili no slimību ierosinātājiem. Difenokonazols  ir sistēmas iedarbības triazolu grupas fungicīds, kas iedarbojas uz sēņu patogēnu tā haustoriju veidošanās laikā. Tas tiek uzņemts sēklā, dīgšanas procesā pārvietojas arī uz dīgstu un aizsargā to. Difenokonazols pārtrauc patogēno sēņu attīstību, traucējot sterolu biosintēzi šūnu membrānās. Difenokonazols un fludioksonils ir efektīvs pret visām no ekonomiskā viedokļa būtiskākajām slimībām, ko izraisa asku sēnes, bazīdijsēnes un nepilnīgi pazīstamās sēnes.

Iedarbības spektrs

Ziemas un vasaras kviešiem pret slimībām: kviešu cieto melnplauku (Tilletia caries, T. foetida), pundurmelnplauku (Tilletia contraversa), sniega pelējumu (Monographella nivalis), kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum), labību tumšbrūno plankumainību (Cochliobolus sativus), kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), sakņu puvēm (Fusarium spp.).
Ziemas un vasaras miežiem  pret slimībām: miežu cieto melnplauku (Ustilago hordei), miežu lapu brūnsvītrainību (Pyrenophora graminea), miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres), sniega pelējumu (Monographella nivalis), sakņu puvēm (Fusarium spp.), labību tumšbrūno plankumainību (Cochliobolus sativus).
Tritikālei pret slimībām: sniega pelējumu (Monographella nivalis),  sakņu puvēm (Fusarium spp.).
Rudziem  pret slimībām: rudzu stiebru melnplauku (Urocystis occulta), sniega pelējumu (Monographella nivalis),  sakņu puvēm (Fusarium spp.).
Auzām pret slimībām: auzu cieto melnplauku (Ustilago kolleri) un sakņu puvēm (Fusarium spp.).

Lietošanas tehnoloģija/Inventārs
Maksims ekstra 50 s.k. var lietot nepārtrauktās plūsmas un porciju tipa sēklu kodināšanas iekārtās, ja preparāts tiek izsmidzināts caur sprauslām tieši uz sēklām vai arī izsmidzināts uz rotējošā diska sajaukšanas kamerā. Vienmērīgai graudu kodināšanai ar preparātu var izmantot arī rotējošus trumuļus.
Nepārtrauktās plūsmas sēklu kodināšanas iekārtas ir svarīgi noregulēt lietošanai ar Maksims ekstra 50 s.k., jo preparāta plūstamības īpašības var būt citādākas nekā iepriekš lietotām kodnēm.

Kas jāievēro, sagatavojot darba šķidrumu
Preparātu iepakojumā labi sakrata. Sajaukšanas tvertnē ieslēdz maisītāju un iepilda ½ no vajadzīgā ūdens daudzuma. Pievieno nepieciešamo Maksims ekstra 50 s.k. daudzumu, labi samaisa un pievieno atlikušo ūdeni. Maisīšanu turpina arī kodināšanas laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā. Visa inventāra pēc lietošanas jānotīra.

Savietojamība
Maksims ekstra 50 s.k. var jaukt ar sēklu kodināšanas polimēriem no Syngenta, kā arī ar pulveriem suspensijai vai suspensijas koncentrātiem sēklu kodināšanai, kuriem ir neitrāla reakcija. Nedrīkst jaukt ar preparātiem uz organisko šķīdinātāju bāzes.

Kodinātu sēklu uzglabāšana un sēšana
Kodinātas sēklas nekādā gadījumā nedrīkst lietot pārstrādei pārtikā vai izbarot lopiem. Tās jāglabā tikai skaidri marķētos maisos, atsevišķi no lopbarības un pārtikas. Kodinātas sēklas var būt kaitīgas putniem, kuri ēd sēklas, tādēļ sējot, tās rūpīgi jāapsedz ar augsni. Ja kodinātās sēklas pēc sējas darbu beigšanas paliek neizsētas, tās jāuzglabā vēsā, labi ventilētā, dzīvniekiem un bērniem nepieejamā vietā. Ja kodinātās sēklas tiek uzglabātas līdz nākošajai sezonai, jāpārbauda to dīdzība. 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas0 - 01 - 1.5-
Vasaras kvieši0 - 01 - 1.5-
Vasaras mieži0 - 01 - 1.5-
Vasaras tritikāle0 - 01.5 - 2-
Ziemas auzas0 - 01 - 1.5-
Ziemas kvieši0 - 01.5 - 2-
Ziemas mieži0 - 01.5 - 2-
Ziemas rudzi0 - 01.5 - 2-
Ziemas tritikāle0 - 01.5 - 2-