Monceren GReģistrācija iztecējusi
BAYER - seed-treatment
0461
 Iedarbība.
Monceren G ir kombinēta kodne kartupeļu materiāla kodināšanai, kas satur gan insekticīdu - imidakloprīdu, gan fungicīdu - pencikuronu.
Pencikurons ir kontakta iedarbības fungicīds, kas daļēji (efektivitāte ~50%) aizsargā kartupeļu bumbuļus pret melno kraupi (Rhizoctonia solani).
Imidakloprīds ir sistēmas iedarbības insekticīds, kas pārvietojas augā no sakņu sistēmas uz augšu, līdz pat lapām. Tas pieder pie neonikotinoīdu grupas un iedarbojas uz kaitēkļu nervu sistēmu. Imidakloprīds ir efektīvs arī uz tiem kaitēkļiem kuri ir rezistenti uz parastajiem plaši lietotajiem insekticīdiem (piederoši piretroīdu grupai).
Lietojot imidakloprīdu kartupeļu bumbuļu kodināšanai, var ierobežot sādus kaitēkļus:
 Sprakšķi (drātstārpi) (Agriotes spp.), bet pamataizsardzība ir apstrādātajam sēklas kartupelim. Ja sprakšķu uzbrukumi ir intensīvi, tad jaunie kartupeļu bumbuļi var tikt bojāti, jo imidakloprīds nevar pārvietoties uz šiem jaunajiem bumbuļiem.
 Laputis (Aphididae).
 Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata)
 Maijvaboļu kāpuri (Melolontha melolontha), bet pamataizsardzība ir apstrādātajam sēklas kartupelim
Ļoti laba un ilgstoša efektivitāte uz laputīm un kartupeļu lapgraužiem ir tādēļ, ka imidakloprīds ir sistēmas iedarbības un no sēklas bumbuļa pārvietojas uz augu lapām. Bet, ja šie kaitēkļi intensīvi uzbrūk kartupeļiem arī vēlākā augu attīstības fāzē, tad ir iespējams, ka būs nepieciešama insekticīdu apstrāde pa augu lapām.
 
Deva: 0,6 l/t kartupeļu sēklas materiāla
Maksimālā stādāmā materiāla norma: 2,5 t/ha
Darba šķidruma patēriņš: līdz 15 l/t
Lietošana:
Monceren G tiek lietots tieši stādīšanas laikā, lietojot īpaši šādai apstrādei paredzētu tehniku.Ļoti svarīgi ir panākt, ka kartupeļu bumbuļi tiek vienmērīgi pārklāti ar kodni un ka tiek lietota pilna deva.Ieteicams apstrādāt nesadīgušus kartupeļu bumbuļus. Kartupeļu bumbuļiem, kuriem nolauzti asni pirms stādīšanas, apstrāde ar kodni var izsaukt jaunu asnu dīgšanas aizkavēšanos un ražas samazināšanos.
 
Stādāmā materiāla kvalitāte
Pirms apstrādes ar Monceren G ir ļoti ieteicams pārbaudīt stādāmā materiāla kvalitāti. Stādāmām materiālam ir jābūt labas kvalitātes un spēcīgam, piemēram, bez bakteriālām puvēm, vīrusu infekcijām, mehāniskiem bojājumiem, glabāšanas un transportēšanas laikā nodrošināta atbilstoša temperatūra (virs 0°C). Augu attīstība var tikt vājināta, neatkarīgi no kodnes lietošanas, ja ir kāds no iepriekš minētajiem faktoriem.
Ja stādamais materiāls transportēšanas vai stādīšanas laikā tiek bojāts, tas var negatīvi ietekmēt augu tālāku attīstību un spēcīgumu.
 
Darba šķidruma sagatavošana.
Darba šķidruma patēriņš ir atkarīgs no tehnikas specifikācijas, kas tiks lietota bumbuļu apstrādei. Galvenais parametrs – lai tiktu lietota pilna produkta deva un kartupeļu bumbuļi tiktu vienmērīgi pārklāti ar kodni. Jo mazāks darba šķidrums iespējams, jo labāk, lai lieki nemitrinātu kartupeļu bumbuļus.
Ja nepieciešams Monceren G jaukt ar ūdeni, tad pirms darba šķidruma pagatavošanas, rūpīgi izmazgājiet kodināšanas iekārtas tvertni, bet pirms kodnes pievienošanas, rūpīgi sakratiet Monceren G iepakojumu vēl pirms tā atvēršanas.
Kodināšanas laikā, kā arī atsākot darbu pēc pārtraukuma, rūpīgi samaisiet darba šķidrumu. Rūpīgi noregulējiet darba šķidruma padevi un kodināšanas gaitā sekojiet, lai darba šķidruma padeve būtu precīza.
Sagatavoto darba šķidrumu izlietojiet pagatavošanas dienā.
Pēc darba beigšanas rūpīgi izskalojiet kodinātāja tvertni ar ūdeni, iztīriet kodināšanas iekārtas sistēmu, cirkulējot tai cauri ūdeni
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kartupeļi0 - 00 - 0-