Agrobase Latvia
Nimbus SE Registration expired
BASF - Herbicide
0328

Preparāta apraksts
Nimbus SE ir sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu - īpaši ķeraiņu madaras, ganu plikstiņa un viendīgļlapju – tādu kā lapsaste un maura skarene, ierobežošanai pirms to sadīgšanas.
Metazahlors ir hloracetamīds, kas palēnina nezāļu šūnu dalīšanos. Tam ir neatgriezeniska iedarbība uz enzīmiem, kas tādejādi pārtrauc taukskābju ķēdes veidošanos.
Klomazons izraisa balošanu, pateicoties karotenoīdu biosintēzes nomākšanai. Karotenoīdiem ir svarīga loma fotosintēzes procesā, jo tie absorbē gaismu. Bez gaismas absorbcijas spējas nenotiek fotosintēze un rezultātā nezāles iet bojā.
Nimbus SE ir augsnes herbicīds, kas tiek uzņemts augos galvenokārt caur dīgstiem un saknēm. Jutīgās nezāles var tomēr sadīgt, taču tās zaudēs pigmentu un ies bojā drīz pēc tam. Vislabākā efektivitāte sasniedzama, apsmidzinot sējumus pirms nezāļu sadīgšanas, uz sīkdrupatainas un stingras augsnes, optimālos mitruma apstākļos.

LIETOŠANA ziemas un vasaras rapša sējumos
Apstrāde jāveic pirms rapša sadīgšanas, un maksimālā efektivitāte tiek sasniegta, ja arī nezāles nav sadīgušas.
Apstrāde jāveic pirms kultūraugu sēklām parādās dīglītis, tas siltā augsnē var notikt 2 – 3 dienu laikā pēc sējas. Sēklu gultnei jābūt mitrai, stingrai un bez cilām.

Maksimālais apstrāžu skaits - 1
Piezīmes!
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus – gan izdīgušus, gan neizdīgušus – ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Nimbus SE neiesaka lietot ļoti vieglās smilts augsnēs.
Nimbus SE neiesaka lietot kūdrainās augsnēs vai augsnēs ar organisko vielu saturu > 10%.
Neveikt augsnes apstrādi pēc smidzināšanas.
Spēcīga lietusgāze pēc apstrādes ar Nimbus SE var traucēt normālu rapša augšanu un attīstību, taču rapsis atgūstas ļoti ātri un turpina normālu veģetāciju.
Liels salmu daudzums augsnes virspusē samazinās herbicīda efektivitāti, tādēļ nepieciešama laba priekšauga atlieku iestrādes tehnoloģija. Tīrumos, kur augsnes virspusē ir liels salmu daudzums, labāk izvēlēties apstrādi ar herbicīdu Butisan Star pēc rapša sadīgšanas.

Ūdens patēriņš pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem. Ieteicams vismaz 200 – 300 l/ha.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 3
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 3
Preharvest Interval
-