OptimusReģistrācija iztecējusi
ADAMA - growth-regulator
0399

Augu augšanas regulators veldres novēršanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Optimus ir augu augšanas regulators, kas novērš veldri, saīsinot un stiprinot stiebru ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu sējumos.
Optimus darbīgā viela ir etil-trineksapaks. Preparāta darbīgā viela pieder ciklocikoheksanedionu ķīmisko savienojumu grupai.
Optimus ir ļoti spēcīgs, ātri iedarbīgs sistēmisks augu augšanas regulators, kas absorbējas augā caur graudaugu lapām un stiebriem un tiek aizvadīts līdz augu augšanas punktiem.
Optimus inhibē giberilīnu sintēzi augā, kā rezultātā samazinās auga šūnu garums, pieaug šūnu blīvums. Šī procesa rezultātā saīsinās stiebru posmi un, pieaugot stiebru sienu biezumam, stiebri kļūst stingrāki. Vidējais augu garums apstrādātajos graudaugu sējumos samazinās, izlīdzinās un tie kļūst izturīgāki pret veldri.
Augi, kas ir apstrādāti ar Optimus, kļūst tumši zaļi, jo tajos pieaug hlorofila koncentrācija. Optimus sekmē vielmaiņas procesus augos un toleranci pret vides stresa apstākļiem.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS
Optimus lieto biezos, ar slāpekļa mēslojumu bagātīgi mēslotos, ar augstu ražas potenciālu ziemas un vasaras kviešu un ziemas un vasaras miežu sējumos, lai novērstu veldri.
Optimus lieto vienu reizi veģetācijas periodā, laikā no stiebrošanās sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai.
Zemākās produkta devas ir ieteicams lietot siltos laika apstākļos, kad gaisa temperatūra pārsniedz +15 C vai kad Optimus lieto tvertnes maisījumā ar kādu hlormekvāta hlorīdu saturošu augu augšanas regulatoru.

Kviešu sējumos līdz pirmā mezgla stadijai Optimus var lietot tvertnes maisījumā ar hlormekvāta hlorīdu saturošu augu augšanas regulatoru. Optimus deva 0.2 l/ha, hlormekvātu saturoša augu augšanas regulatora deva – 0.4 l/ha.
Kviešu sējumos Optimus var lietot apstrādes programmā, kad pirmo apstrādi veic cerošanas stadijā ar augu augšanas regulatoru, kas satur hlormekvāta hlorīdu, un otro apstrādi veic ar Optimus.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām: 1 reize.
Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 200-300 l/ha. Sabiezinātos sējumos ieteicams lietot lielāku darba šķidruma daudzumu – 300 l/ha.

Lietošana tvertnes maisījumos
Optimus var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem, kuru darbīgā viela ir hlormekvāta hlorīds.
Izlasīt lietošanas instrukcijas pirms tvertnes maisījumu veidošanas. Neskaidrību gadījumos zvanīt ražotāja pārstāvim.
Optimus un tā tvertnes maisījumus ar augu augšanas regulatoriem, kuru darbīgā viela ir hlormekvāta hlorīds, var lietot tvertnes maisījumos arī ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem. Smidzinātāja tvertnē pie ūdens vispirms pievieno Optimus, pēc tam šķidros mēslošanas līdzekļus. Darba šķidrums nepārtraukti jāmaisa un jāizlieto nekavējoties.

Agroklimatiskie apstākļi
Optimus nav ieteicams lietot, ja:
- graudaugu sējumus ietekmējuši nelabvēlīgi agroklimatiskie apstākļi: sausums vai sals;
- nākošajās naktīs pēc plānotās apstrādes gaidāmas naktssalnas;
- gaisa temperatūra pārsniedz +25 C;
- augi stipri cietuši no slimību un kaitēkļu bojājumiem.
Bezlietus periods pēc apstrādes ar Optimus ir 2 stundas.

Fitotoksiskums
Optimus nav fitotoksisks augiem, ja tiek lietots saskaņā ar lietošanas instrukciju. Nav negatīva ietekme uz pēcaugiem.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras kvieši30 - 370.4 - 0.4-
Vasaras mieži29 - 370.3 - 0.5-
Ziemas kvieši31 - 370.4 - 0.4-
Ziemas mieži29 - 370.3 - 0.5-