Plenum 50 WGRegistered until: 2022 M01 18
SYNGENTA - Insekticīds
0382

Sistēmas iedarbības insekticīds krustziežu spīduļa (Meligethes aeneus) apkarošanai vasaras un ziemas rapšu sējumos.         

Preparāta raksturojums
PLENUM 50 WG ir insekticīds ar pilnīgi jaunu iedarbības mehānismu. Tas ir paredzēts  integrētās augu aizsardzības programmām.Darbīgā viela pimetrozīns iekļūst auga audos un ar šūnsulu pārvietojas (sistēmiskā iedarbība) uz no jauna izaugušajām auga daļām. Pateicoties PLENUM 50 WG translaminārajai darbībai, tiek ierobežoti arī kaitēkļi, kas atrodas lapas apakšpusē. Jau drīz pēc apstrādes kaitēkļi pārstāj barošanos un vienas četru dienu laikā aiziet bojā. Pateicoties atšķirīgajam iedarbības mehānismam, pastāv ļoti zems krusteniskās rezistences risks.

Ūdens patēriņš
200–500 l/ha. Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām.

Darba šķidruma sagatavošana
Uzpilda smidzinātāja tvertni līdz ¼ ar tīru ūdeni un ieslēdz maisītāju. Pievieno nepieciešamo PLENUM 50 WG daudzumu. Atlikušais ūdens daudzums jāpievieno, nepārtraucot maisīšanu. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. Darbu beidzot, smidzinātājs  rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni.

Savietojamība
Pirms lietot tvertnes maisījumā ar citiem produktiem, pārbaudiet to fizikālo saderību vai konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

Piemērotība integrētai augu aizsardzībai
Novērojiet kaitēkļus un derīgos kukaiņus. Kaitēkļi apkarojami, ja to daudzums pārsniedz kritisko slieksni. Ja nepieciešamas vairākas apstrādes pret vieniem un tiem pašiem kaitēkļiem, izmantojiet insekticīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem. PLENUM 50 WG tīrumos neietekmē derīgo faunu.

Bites
Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, kur bites aktīvi meklē barību. Vārdi “Vietas, kur bites aktīvi meklē barību” ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai.

Nogaidīšanas laiks: 75 dienas. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1.

Bezlietus periods: 2 stundas.

Lietošanas ierobežojumi
Augus nedrīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums ir lielāks par 4 m/s, kā arī ja augi ir slapji vai drīzumā gaidāms lietus.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rapsis51 - 590.15 - 0.1575
Ziemas rapsis51 - 590.15 - 0.1575