Revus TopReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0453

Lokālas sistēmas iedarbības fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) un kartupeļu lapu sausplankumainības (Alternaria solani, A. alternata) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.
 
Preparāta apraksts
Mandipropamīds ir efektīva darbīgā viela pret oomicētu klases patogēniem. Mandipropamīds tiek absorbēts uz auga virsmas esošajā vaska slānī. Tiklīdz auga virsma ir nožuvusi, preparāts uz auga virsmas ir lietus drošs. Neliela darbīgās vielas daļa tiek uzņemta auga šūnās un tas ir pietiekami, lai apturētu sēnas micēlija augšanu infekcijas sākotnējā posmā. Translaminārā pārvietošanās nodrošina arī lapas apakšpuses aizsardzību. Mandipropamīds efektīvi ierobežo oomicētu sporu sadīgšanu. Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē  šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Lietošanas intervāli kartupeļiem
Vidēja riska pakāpe slimības attīstībai un izplatībai – lakstu puvei labvēlīgos laika apstākļos (pēc divām siltām, mitrām dienām vai laistāmajās platībās) atkārtot smidzinājumu pēc 7 – 10 dienām.
Augsta riska pakāpe slimības attīstībai un izplatībai- turpinoties siltam, mitram laikam un, kad lakstu puve ir blakus tīrumos vai uz sārņaugiem - lietot ar 7 dienu intervālu.  

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.
 
Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: kartupeļi – 3 dienas.
 
Bezlietus periods: 1 stunda.
 
Darba šķidruma patēriņš: kartupeļiem: 200 – 600 l/ha.
Izvēlieties atbilstošu darba šķidruma daudzumu, lai nodrošinātu pilnīgu kultūraugu lapu un stublāju pārklāšanu, bet nerastos notece no lapām. Lielāks darba šķidruma daudzums jālieto, pieaugot augu augumam, īpaši tad, ja stādījums ir sabiezināts un paaugstināts slimības risks.
 
Darba šķidruma sagatavošana
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Izvēlieties pareiza tipa sprauslas. Ar mērtrauka palīdzību nosakiet darba šķidruma patēriņu uz hektāru. Tvertne līdz pusei jāuzpilda ar ūdeni un jāpievieno nepieciešamais Revus Top daudzums. Tad jāiepilda pārējais nepieciešamais ūdens daudzums. Jāturpina maisīšana darba šķidruma sagatavošanas un smidzināšanas laikā.
 
Kultūraugu izturība
Lietojot Revus Top saskaņā ar rekomendācijām, nepastāv fitotoksiskuma risks.
 
Rezistences veidošanās riska ierobežošana
Mandipropamīds pēc FRAC pieder CAA fungcīdu grupai (FRAC kods: 40), kuram resistences izveidošanās risks pret Pytophthora infestans ir vērtājams kā zems. Difenokonazols pieder DMI fungicīdu grupai (FRAC kods: 3) un pret Alternaria solani un A. alternata tas uzrāda vidēju risku izveidoties rezistencei.

Lai nepieļautu rezistences izveidošanos jāievēro šādi drošības pasākumi:
- lietot Revus Top shēmās ar fungicīdiem, kuriem ir cits iedarbības mehānisms;
- nelietot Revus Top un citus preparātus ar līdzīgu iedarbības mehānismu (FRAC kods: 40) vairāk kā 50% no visiem smidzinājumiem sezonā.
 
Savietojamība                     
Revus Top var lietot maisījumā ar biežāk lietojamiem insekticīdiem un šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem. Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties firmas pārstāvniecībā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kartupeļi0 - 00.6 - 0.63