Score 250 ECReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Fungicīds
0001

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu stādījumos, burkānu, seleriju (sakņu), sīpolu, ķiploku, šalotes, galda biešu, krizantēmu (atklātā laukā un segtās platības) sējumos un stādījumos.

Preparāta apraksts
Difenokonazols pieder triazolu ķīmiskai klasei un tam ir līdzīga iedarbība kā citiem triazoliem, kas ir DMI - demetilācijas inhibitori. Sēnes attīstība tiek apturēta, iejaucoties sterolu biosintēzē  šūnu membrānās, kā rezultātā hifas aiziet bojā.
Difenokonazols ir translaminārs fungicīds ar ilgstošu aizsargājošo un ārstējošo iedarbību pret Deuteromycetes, Basidiomycetes un Ascomycetes sēnēm.

Atbildība
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme. Lietojot Score 250 EC ārstnieciskā nolūkā, tas jāizsmidzina 96 stundu laikā no kraupja infekcijas sākuma. Score 250 EC iesaka lietot galvenokārt kraupja primārās infekcijas kritiskajā periodā. Pirmajiem smidzinājumiem no peļausu stadijas līdz ziedēšanai ieteicams lietot Chorus 50 WG, jo tas ir efektīvāks pie zemām temperatūrām.

Bezlietus periods: 2 stundas.

Darba šķidruma patēriņš: ābelēm un bumbierēm 800 – 1500 l/h, ķiršiem un plūmēm 800 - 1000 l/ha. 

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Šalotes0 - 00.4 - 0.421
Bumbieres61 - 840.2 - 0.221
Burkāni0 - 00.4 - 0.421
Lopbarības bietes0 - 00.4 - 0.428
Plūmes61 - 850.2 - 0.214
Selerija0 - 00.4 - 0.421
Sīpoli0 - 00.4 - 0.421
Ābeles61 - 840.2 - 0.221
Ķiploks0 - 00.4 - 0.421
Ķirši56 - 850.2 - 0.214