StarshipReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0520

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos.

PREPARĀTA APRAKSTS
Starship ir sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu kontrolei kukurūzas sējumos.
Nezāļu augi herbicīda darbīgo vielu mezotrionu uzņem galvenokārt caur lapām, nedaudz arī ar saknēm. Nezāļu augos darbīgā viela nonāk vadaudu sistēmā un pa to izplatās pa visu augu. Mezotrions ir ķīmisks savienojums, kas kavē HPPD (ang. - 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase) enzīma darbību, tādējādi negatīvi iedarbojoties uz nezāļu augu sarkanajiem pigmentiem - karotinoīdiem. Karotinoīdi aizsargā augu zaļo pigmentu – hlorofilu no ultraviolētajiem (UV) stariem. Mezotriona iedarbības rezultātā tiek pārtraukta karotinoīdu sintēze, hlorofils vairs netiek pasargāts no fotooksidācijas, tā membrānas noārdās nezāļu augu jaunveidotajos audos. Jaunie lapu audi balē, vēlāk nezāles atmirst. Labāko efektivitāti herbicīds uzrāda, ja apstrāde veikta nezāļu agrīnās attīstības stadijās.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Starship var lietot kukurūzas sējumos nezāļu ierobežošanai no kultūrauga 2 līdz 8 lapu stadijai (AS 12-18). Gadījumā, ja nezāļu ierobežošana plānota, veicot tikai vienu apstrādi, tad kukurūzas sējumu jāapstrādā kultūrauga 2-6 lapu stadijā (AS 12-16). Ja plānotās apstrādes laikā īsmūža divdīgļlapju nezāles ir agrīnās attīstības stadijās un ir ļoti piemēroti agroklimatiskie apstākļi, nezāļu kontrolei var lietot zemākas Starship devas – 0.75-1.0 L/ha.
Ja sējumā izplatītas īsmūža divdīgļlapju nezāles, kā arī viendīgļlapju nezāle - parastā gaiļsāre Echinochloa crus-galli, arī ložņu vārpata Agropyron repens, veicot tikai vienu apstrādi, lietot Starship devu 1.0-1.5 L/ha.
Taču, ja sējumā plaši izplatīta parastā gaiļsāre Echinochloa crus-galli, lai sasniegtu potenciāli maksimālo efektu parastās gaiļsāresierobežošanai, ieteicams lietot devu 1.5 L/ha.
Ja kukurūzas sējumā sastopamas gan īsmūža divdīgļlapju nezāles, gan parastā gaiļsāre Echinochloa crus-galli, augstu plaša nezāļu spektra ierobežošanas efektivitāti var sasniegt, izmantojot dalīto sējumu apstrādi, apsmidzinot ar Starship kukurūzas sējumus pirmo reizi kultūrauga 2-4 lapu stadijā (AS 12-14) ar devu 0.75 L/ha, un otro reizi – kultūrauga 4-8 lapu stadijā (AS 14-18) atkārtoti ar devu 0.75 L/ha. Intervāls starp apstrādēm 7-14 dienas.

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 L/ha

Piezīmes
Lai aizsargātu jau izdīgušus blakus laukos augošos kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, un, lai aizsargātu blakus laukos esošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, kuri vēl nav sadīguši, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Starship ir drošs lietošanai kukurūzas sējumos, ja apstrādi veic kultūraugu 2-8 lapu stadijā. Tomēr atsevišķos gadījumos pēc 10-15 dienām pēc sējuma apstrādes ar mezotrionu saturošo herbicīdu Starship kukurūzai var būt novērojamas nelielas fitotoksiskuma pazīmes – augšanas apturēšana un augu balēšana, kas ātri pāriet. Augi atsāk augšanu un attīstību un jaunveidotajām lapām balēšana vairs nav novērojama. Minētā iedarbība neatstāj negatīvu ietekmi uz kukurūzas ražību.
Nav ieteicams veikt sējumu apstrādi ar herbicīdu, ja kultūraugi ir stresa situācijā (salnas, sausums, pārliecīgs mitrums, kaitēkļu bojājumi u.c.), ja gaisa temperatūra > +25 C.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kukurūza12 - 180.75 - 1.5-