Agrobase Latvia
Sultan 500 SC Registration expired
ADAMA - Herbicide
0245

Selektīvs sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Sultan 500 SC ir sistēmas iedarbības augsnes herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša un vasaras rapša sējumos pēc sējas līdz rapša trīs lapu stadijai. Sultan 500 SC ir suspensijas koncentrāta formā un satur darbīgo vielu metazahloru.
Metazahlors pieder hloracetamīdu ķīmisko savienojumu grupai, saskaņā ar HRAC klasifikāciju – K3 grupai. Metazahlors iedarbojas, inhibējot nezāļu šūnu dalīšanos, ko izraisa garu taukskābju ķēžu veidošanās kavēšana. Tas ir selektīvs herbicīds daudzu divdīgļlapju nezāļu kontrolei.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Nezāļu kontrole
Sultan 500 SC nezāles uzņem caur saknēm, hipokotilu un lapām. Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. Visefektīvāk nezāles tiek iznīcinātas, lietojot herbicīdu nezāļu pirmsdīgstu-dīgstu stadijā. Ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā caur saknēm, hipokotilu, dīgļlapām un īstajām lapām. Tad labu efektivitāti var panākt, lietojot herbicīdu no nezāļu dīgļlapu stadijas līdz pirmo īsto lapu stadijai. Lietojot Sultan 500 SC vēlākās nezāļu attīstības stadijās, tā iedarbības efektivitāte strauji samazinās.
Augsnei jābūt labi sastrādātai, bez lielām cilām un augu atliekām, lai nodrošinātu vienmērīgu sējas dziļumu un rapša sadīgšanu, kā arī vienmērīgu augsnes virskārtas noklāšanu ar herbicīdu.
Herbicīda labākai iedarbībai ir nepieciešams pietiekams augsnes mitrums. Apstrādi var veikt arī uzreiz pēc rapša sējas, izmantojot augsnes virspusē esošo mitrumu. Ja laika apstākļi ir sausi, lietus 2-3 nedēļu laikā pēc smidzināšanas nodrošinās labu herbicīda iedarbības efektivitāti.
Sultan 500 SC iedarbību ietekmē arī augsnes tips un struktūra. Augsnēs ar augstu humusa saturu (kūdrainās augsnēs), ieteicams Sultan 500 SC smidzināt pēc sējumu sadīgšanas.
Pēc herbicīda smidzināšanas nav ieteicams veikt augsnes pievelšanu vai cita veida augsnes apstrādi. Stipra lietus gāze tūlīt pēc smidzināšanas var kaitēt kultūrauga attīstībai.
Nav ieteicams smidzināt sadīgušus rapša sējumus, ja ir gaidāmas salnas, lapu virsma ir mitra, kā arī karstā un saulainā laikā.

Smidzināt tūlīt pēc rapša sējas, nezāļu dīgšanas laikā, to dīgļlapu stadijā, līdz nezāles sasniedz pirmo īsto lapu stadiju.
Ja platību apstrāde tiek veikta pēc rapša dīgšanas, neveikt smidzināšanu, kad rapša augu lapas ir mitras.
Eļļas rapsis ir tolerants pret Sultan 500 SC, tomēr ieteicams izvairīties no dīgstošu augu apstrādes, ja prognozētas nakts salnas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha.

Piezīmes
Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus - gan izdīgušus, gan neizdīgušus - ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā pašā laukā trīs gadu periodā.

Effective
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.5 - 1.5
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 13
Registred norm
1.5 - 1.5
Preharvest Interval
-