Taifun BReģistrācija iztecējusi
ADAMA - Herbicīds
0027

Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novākšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un lauksaimniecībā neizmantojamās platībās.

Lietošanas nosacījumi un devas.
Taifūns B š.k. ir sistēmas iedarbības herbicīds. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās. Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifūns B š.k. izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un kad tās ir sasniegušas 10-15 cm un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam. Minimālā gaisa temperatūra +1 C, optimālā +15 C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%. Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc miglošanas var samazināt efektivitāti.
Nesmidzināt, ja vēja ātrums pārsniedz 4 m/s. Pasargāt blakus esošos kultūraugus no preparāta nokļūšanas uz lapām.
Mazāku platību apstrādei, piemēram, lauku māju apkārtne, ceļmalas un žogmales, platības zem elektriskajām līnijām, ieteicams lietot muguras smidzinātāju ar darba spiedienu 1.5-3 atmosfēras. Patēriņa norma: 0,2 l Taifūns B š.k. uz 10 l ūdens. Dotais darba šķidruma daudzums ir pietiekams 500 m² apsmidzināšanai.

Darba šķidruma patēriņš 200 – 300 l/ha un nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija 2%.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – viena reize.
Nogaidīšanas laiks: ziemas rapsis, vasaras rapsis, lini – 14 dienas, zirņi – 10 dienas, ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas – 7 dienas.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Pret glifosātu izturīgās kultūras0 - 02 - 5-