Targa SuperReģistrācija iztecējusi
BAYER - Herbicīds
0383

IEDARBĪBAS VEIDS UN SPEKTRS
Targa Super satur darbīgo vielu kvizalofop-P-etilu, kas galvenokārt iedarbojas caur lapām, tāpēc to lieto jau sadīgušām nezālēm. Darbīgā viela ātri iekļūst lapās un sistēmiski izplatās pa visu augu, apturot turpmāko nezāļu attīstību. Iedarbība izpaužas 10-14 dienu laikā pēc izsmidzināšanas un to paātrina siltums un pietiekošs gaisa mitrums. Nezāles maina krāsu, pēc tam pakāpeniski atmirst galvenie dzinumi (tos var viegli izvilkt no augiem).
Targa Super iedarbojas neatkarīgi no augsnes tipa. Ņemot vērā darbīgās vielas sistēmiskās īpašības, daudzgadīgām nezālēm tā uzkrājas augu sakņu sistēmā, aizkavējot atkārtotu dīgšanu. Silts un mitrs laiks tāpat paātrina augu atmiršanu.
Targa Super iedarbojas uz nozīmīgākajām īsmūža un daudzgadīgajām nezālēm.
Lietojot devu 0.75 – 1.25 l/ha, ļoti laba vai laba (efektivitāte >95%) iedarbība ir uz: labībām sārņaugiem, peļastīšu lapsasti (Alopecurus myosuroides), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), parasto vējauzu (Avena fatua), parasto gaiļsāri (Echinochloa crus-gali).
Lietojot devu 1.5 – 2.0 l/ha, labi (efektivitāte >90%) iedarbojas uz ložņu vārpatu (Agropyron repens).
Neiedarbojas uz nezālēm, kuras apstrādes brīdī nav sadīgušas un dīgst vēlāk.
Nepietiekama (efektivitāte <40%) iedarbība uz maura skareni (Poa annua).

LIETOŠANA
Herbicīdu Targa Super lieto pēc nezāļu sadīgšanas, lai apkarotu nezāles, tostarp sārņaugu labību, ziemas un vasaras rapša, cukurbiešu un lopbarības biešu sējumos. Preparāts būtu jālieto pēc lielākās daļas nezāļu sadīgšanas. Lieto saskaņā ar standarta izsmidzināšanas tehnoloģiju.
Kaut arī Targa Super ir ļoti selektīvs herbicīds, ir ieteicams to lietot, kad kultūraugi ir sasnieguši pirmo 2 lapu attīstības stadiju (AS 12). Apstrādes vēlākais periods, kad nezāles vēl nav noseguši kultūraugi, lai apstrādes laikā smidzinājums nonāk uz nezālēm, kuras jāierobežo.
Labības-sārņaugi un īsmūža viendīgļlapju nezāles
Labības-sārņaugus un īsmūža viendīgļlapju nezāles ierobežo pēc kultūrauga sadīgšanas, kad nezāles ir sākot ar 2 lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS12-29).
Tā kā kultūraugi labi panes preparātu, izdevīgāko preparāta lietošanas laiku var izvēlēties vienīgi atbilstoši nezāļu attīstībai. Apkarojamās nezāles jāapkaro, sākot no 2-4 lapu stadijas. Tomēr laba efektivitāte tiek sasniegta līdz dzinumu veidošanās beigām, ja nezālēm ir pietiekami mitruma apstākļi. Vislabākais izsmidzināšanas brīdis ir tad, kad lielākā daļa sadīgušo nezāļu ir triju lapu stadijā. Nezāles, jo īpaši sārņaugu labība, ko apstrādā tikai dīgšanas stadijā, pēc virspusējas iznīcināšanas var sadīgt atkal.

Lietošanas laiks:
 ziemas rapsis – rudenī pēc kultūrauga sadīgšanas vai pavasarī;
 vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes- pavasarī, pēc kultūrauga sadīgšanas.
Deva: 0.75 – 1.25 l/ha
Lietošanas papildu norādījumi
Ja apstrāde ar Targa Super tiek veikta, kad nezāles vēl ir agrīnās attīstības stadijās un efektivitātei ir labvēlīgi laika apstākļi (siltā un mitrā laikā, ja gaisa temperatūra ir >10ºC), tad var lietot zemāko devu 0.75 – 1.0 l/ha
Ja nezālēm ir daudz dzinumu, jālieto augstākā herbicīda deva.
Ložņu vārpata
Laba iedarbība uz ložņu vārpatu ir tad, ja vārpata ir izveidojusi pietiekamu lapu masu, lai uzņemtu darbīgo vielu, proti, tā ir apmēram 15-20 cm augsta. Labvēlīgos lietošanas apstākļos ar Targa Super var sasniegt nozīmīgu ilgtermiņa iedarbību

Lietošanas laiks:
 ziemas rapsis – rudenī pēc kultūrauga sadīgšanas vai pavasarī;
 vasaras rapsis, cukurbietes, lopbarības bietes- pavasarī, pēc kultūrauga sadīgšanas.
Deva: 1.5 – 2.0 l/ha
Norādījumi lopbarības biešu un cukurbiešu audzēšanā
Lopbarības biešu un cukurbiešu sējumos herbicīdu Targa Super var lietot bez ierobežojumiem šķirņu ziņā. Līdztekus mērķtiecīgai viendīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu apkarošanai biešu sējumos, Targa Super var lietot kombinācijā ar citiem standarta herbicīdiem pret divdīgļlapju nezālēm.
Maksimālais apstrāžu skaits veģetācijas periodā: 1
Nogaidīšanas laiks: ziemas rapsis (lietošanai pavasarī), vasaras rapsis: 75 dienas

Darba šķidruma patēriņš: 200-400 l/ha
Gaisa temperatūra apstrādes laikā: minimāli +5°C, optimāli >+10°C

Piezīmes:
 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
 Targa Super jau satur virsmas aktīvas vielas, papildus tā nav jāpievieno.
 Izvairieties no smidzinājuma pārklājumiem, kā arī no traktora apstāšanās darba laikā.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Cukurbietes0 - 00.75 - 2-
Lopbarības bietes0 - 00.75 - 2-
Vasaras rapsis12 - 290.75 - 2-
Ziemas rapsis12 - 290.75 - 2-