TerpalReģistrācija iztecējusi
BASF - growth-regulator
0144

Preparāta apraksts
Terpal sastāv no divām darbīgajām vielām (mepikvāta hlorīda un etefona), ko augi uzņem galvenokārt caur lapām. Preparāts darbojas kā augšanas regulators rudzu, ziemas kviešu un miežu sējumos. Tas samazina stiebra garumu, palielina tā diametru, pastiprinot stiebra izturību un samazinot veldrēšanās risku. Terpal samazina arī miežu vārpu lūšanu. Zemāks stiebrs un samazināta veldre atvieglo ražas novākšanu, samazina kaltēšanas izmaksas, uzlabo graudu kvalitāti un samazina ražas zudumus pie novākšanas. Terpal ieteicams lietot intensīvos graudaugu sējumos ar augstu ražas potenciālu, kam ir palielinātas veldrēšanās iespējas. Efektīvai preparāta darbībai nepieciešami kultūrauga augšanai labvēlīgi apstākļi: mitruma režīms, mēslojums, kā arī gaisa temperatūra no 12 C līdz 20 C. Ja Terpal lieto tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, tā devu var samazināt par 25%.


CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras mieži32 - 490.5 - 1.5-
Vasaras rudzi32 - 491 - 1.5-
Ziemas kvieši32 - 490.5 - 1.5-
Ziemas mieži32 - 490.5 - 1.5-
Ziemas rudzi32 - 491 - 1.5-