Agrobase Latvia

Laputis

Aphididae

Cikāde

Macrosteles sexnotatus

Kartupeļu lapgrauzis

Leptinotarsa decemlineata

Ābeļu lapu blusiņas

Psylla mali

Ābeļu lapu smecernieki

Phyllobius spp.

Ābeļu ziedu smecernieks

Anthonomus pomorum

Zāģlapsenes

Hoplocampa spp.

Bumbieru lapu blusiņa

Psylla pyri

Tripši

Thysanoptera

Siltumnīcu baltblusiņa

Trialeurodes vaporariorum

Burkānu lapu blusiņa

Trioza viridula

Burkānu muša

Psila rosae

Bruņutis

Coccidae

Trūdodiņš

Bradysia spp.

Egļu-lapegļu hermesi

Adelges laricis

Lielais priežu smecernieks

Hylobius abietis

Smecernieki

Sitophilus spp.

Miltu sviļņis

Ephestia kuehniella

Mazais miltu melnulis

Tribolium confusum

Zobkakla plakanis

Oryzaephilus surinamensis

Miltu ērce

Tyroglyphus farinae

Ērces

Acari

Labību lapgrauži

Oulema spp.

Biešu spradzis

Chaetocnema concinna

Melnās stiebemušas

Oscinella spp.

Biešu muša

Pegomyia betae

Biešu kapracis

Blitophaga opaca

Pupu laputs

Aphis fabae

Tumšais zirņu tinējs

Laspeyresia nigricana

Krustziežu spīdulis

Meligethes aeneus

Spradži

Phyllotreta spp.

Krustziežu pāksteņu pangodiņš

Dasineura brassicae

Kāpostu baltenis

Pieris brassicae

Kāpostu pūcīte

Mamestra brassicae

Kāpostu cekulkode

Plutella maculipennis

Tinēji

Tortricidae

Mazais salnas sprīžmetis

Operophthera brumata

Sprīžmeši

Geometridae

Priežu pūcīte

Panolis flammea

Priežu sprīžotājs

Bupalus piniarius

Egļu mūķene

Lymantria monacha

Egļu astoņzobu mizgrauzis

Ips typographus

Maizes ķirmis

Stegobium panicae

Graudu smecernieks

Sitophilus granarius

Miltu raibais svilnis

Pyralis farinalis

Parastā tīklērce

Tetranychus urticae

Alotājmušas

Liriomyza spp.

Kalifornijas tripsis

Frankliniella occidentalis

Tabakas tripsis

Thrips tabaci

Tīklērces

Tetranychus spp.

Rāceņu baltenis

Pieris rapae

Miltu melnulis

Tenebrio molitor

Melnā stiebrmuša

Oscinella frit

Lucernas smecernieks

Phytonomustranssylva nicus

Svītrainais zirņu smecernieks

Sitona lineatus

Lucernas blakts

Adelphocoris lineolatus

Āboliņa sēklu smecernieki

Apium spp., sitona spp.

Graudzāļu ērce

Siteroptes gramineum

Timotiņa muša

Amaurosoma flavipes

Tripsis

Frankliniella intonsa

Melnais linu spradzis

Langitarsus parvulus

Zilais linu spradzis

Aphthona euphorbiae

Krustziežu zāģlapsene

Athalia colibri

Lapu tinēji

Archips rosana, Olethreutes variegana, Spilonota ocellana

Ābolu tinējs

Carpocapsa pomonella

Aveņu ziedu smecernieks

Anthonomus rubi

Avenāju vabole

Byturus tomentosus

Sīpolu lakstu kode

Acrolepia assectella

Sīpolu ziedmuša

Eumerus strigatus

Rožu-graudzāļu laputs

Metopolophium dirhodum

Krustziežu sēklu smecernieks

Ceutorhynchus assimilis

Krustziežu stublāju smecernieks

Ceutorhynchus quadridens

Rapša stublāju smecernieks

Ceutorhynchus napi

Kviešu stiebru pangodiņš

Haplodiplosis marginata

Kviešu vārpu pangodiņš

Contarinia tritici

Kviešu ziedu oranžais pangodiņš

Sitodiplosis mosellana

Ievu-labību laputs

Rhopalosiphum padi

Kāpostu tripsis

Thrips angusticeps

Pabērzu laputs

Aphis nasturtii

Kartupeļu laputs

Macrosiphum euphorbiae

Kāpostu laputs

Brevicoryne brassicae