Agrobase Latvia

Vējauza

Avena fatua

Parastā rudzusmilga

Apera spica-venti

Ķeraiņu madara

Galium aparine

Kumelītes

Matricaria spp.

Ganu plikstiņš

Capsella bursa-pastoris

Daudzziedu airene

Lolium multiflorum

Lauka vijolīte

Viola arvensis

Peļastīšu lapsaste

Alopecurus myosuroides

Tīruma neaizmirstulīte

Myosotis arvensis

Asais aklis

Galeopsis tetrahit

Tīruma zvēre

Sinapis arvensis

Baltā balanda

Chenopodium album

Veronikas

Veronica spp.

Lāčauzas

Bromus spp.

Sārtā panātre

Lamium purpureum

Zīda magone

Papaver rhoeas

Parastā virza

Stellaria media

Tīruma naudulis

Thlaspi arvense

Panātres

Lamium spp.

Tīruma usne

Cirsium arvense

Tīruma tītenis

Convolvulus arvensis

Melnā naktene

Solanum nigrum

Atliektais amarants

Amaranthus retroflexus

Gandrenes

Geranium spp.

Skābenes

Rumex spp.

Maura skarene

Poa annua

Rapsis

Brassica napus

Zilā rudzupuķe

Centaurea cyanus

Izplestā balodene

Altriplex patula

Parastā gaiļsāre

Echinochloa crusgalli

Tīruma kumelīte

Matricaria inodora

Saules dievkrēsliņš

Euphorbia helioscopia

Īsstaru sīkgalvīte

Galinsoga parviflora

Struplapu skābene

Rumex obtusifolius

Persijas veronika

Veronica persica

Lauka skrēteliņš

Aphanes arvensis

Ārstniecības žodzene

Sisymbrium officinale

Mīkstpienenes

Sonchus spp.

Vanagu vīķis

Vicia cracca

Smalkžodzenes

Descurainia spp.

Šķeltā gandrene

Geranium dissectum

Sīkā gandrene

Geranium pusillum

Ārstniecības kumelīte

Matricaria chamomilla

Mezglainā sūrene

Persicaria lapathifolia

Efejlapu veronika

Veronica hederifolia

Ārstniecības matuzāle

Fumaria officinalis

Apaļlapu gandrene

Geranium rotundifolium

Atraitnītes

Viola spp.

Zaļā sarene

Setaria viridis

Tīruma lāčauza

Bromus arvensis

Airenes

Lolium spp.

Tīruma pērkone

Raphanus raphanistrum

Lauku sinepe

Brassica arvensis

Vērmeļlapu ambrozija

Ambrosia artemisiifolia

Cietķērsas

Lepidium

Blusu sūrene

Polygonum persicaria

Parasta krustaine

Senecio vulgaris

Plaukšķenes

Silene

Tīruma gaurs

Spergula arvensis

Baltais āboliņš

Trifolium repens

Trejkrāsu vijolīte

Viola tricolor

Sarenes

Setaria spp.

Ārstniecības pienene

Taraxacum officinale

Dārza vējgriķis

Polygonum convolvulus

Pļavas skarene

Poa pratensis

Parastā skarene

Poa trivialis

Sūrenes

Polygonum spp.

Ložņu vārpata

Elytrigia repens

Balandas

Chenopodium spp.

Dzeltenā ilzīte

Anthemis tinctoria

Lauka ilzīte

Anthemis arvensis

Krievijas ilzīte

Anthemis ruthenica

Suņu ilzīte

Anthemis cotula

Parastā salātene

Lapsana communis L.

Tāla sīkplikstiņš

Arabidopsis thaliana

Lauka smiltsķērsa

Cardaminopsis arenosa

Sofijas smalkžodzene

Descurania sophia

Aklis

Galeopsis spp.

Neīstā madara

Galium spurium L.

Tīruma zilausis

Consolida regalis

Skaujošā panātre

Lamiun amplexicaule

Maura sūrene

Polygonum aviculare

Lauka veronika

Veronica agrestis

Parastais suņpētersīlis

Aethusa cynapium

Tīruma veronika

Veronica arvensis

Nakts plaukšķene

Silene noctiflorum

Tīruma radzene

Cerastium arvense

Mīkstā gandrene

Geranium molles

Lauka magone

Papaver dubium

Dumbrāja zaķpēdiņa

Gnaphalium uliginosum

Raibais aklis

Galeopsis speciosa

Auzas – sārņaugs

Avena sativa

Parastā pērkonene

Erysimum cheiranthoides

Parastā plaukšķene

Silene latifolia

Mieži

Hordeum vulgare

Kvieši

Triticum spp.

Ierobežojot vārpatu

Elymus repens

Kodīgā nātre

Urtica urens

Sējumu krizantēma

Chrysanthemum segetum

Tīruma pavirza

Anagallis arvensis

Daudzgadīgā airene

Lolium perenne

Labības - sārņaugi

-

Četrsēklu vīķis

Vicia tetrasperma

Platlapu aklis

Galeopsis landanum

Tīruma mīkstpiene

Sonchus arvensis

Nātres

Urtica spp.

Maura kumelīte

Matricaria discoidea

Gundegas

Ranunculus spp.

Daudzsēklu balanda

Chenopodium polyspermum

Velnarutku grābeklīte

Erodium cicutarium

Amaranti

Amaranthus spp.