Agrobase Lithuania

Varpų fuzariozė

Fusarium culmorum

Lapų septoriozė

Septoria tritici

Avižų dryžligė

Drechslera avenae

Tinkliškoji dryžligė

Helminthosporium teres

Rinchosporiozė

Rhynchosporium secialis

Fomozė

Phoma lingham

Stiebalūžė

Pseudocercosporella herpotrichoides

Geltonosios rūdys

Puccinia striiformis

Juodosios rūdys

Puccinia graminis

Rudosios rūdys

Puccinia triticina

Smulkiosios rūdys

Puccinia simplex

Vainikuotosios rūdys

Puccinia coronifera

Juostuotoji dryžligė

Pyrenophora graminea

Kviečių dryžligė

Pyrenophora tritici repentis

Varpų septoriozė

Phaeosphaeria nodorum

Ramularija

Ramularia collo cygni

Baltasis puvinys

Sclerotinia sclerotiorum

Juodoji dėmėtligė

Alternaria brassicae

Javaklupė

Gaeumannomyces graminis

Juodligė

Alternaria alternata

Pašaknio ir šaknų puviniai

Fusarium spp.

Skalsės

Claviceps purpurea

Tifuliozė

Typhula incarnata

Kietosios kūlės

Ustilago levis

Dulkančiosios kūlės

Ustilago nuda

Kūlės kviečių kietosios

Tilletia caries

Kūlės miežių kietosios

Ustilago hordei

Kūlės stiebinės

Urocystis occulta

Baltuliai

Ramularia beticola

Rudmargė

Cercospora beticola

Vynmedžių netikroji miltligė

Plasmopara viticola

Rudadėmė dryžligė

Bipolaris sorokiniana

Pavasarinis pelėsis

Microdochium nivale

Kukurūzų dryžligė

Setosphaeria turcica

Pilkasis puvinys

Botrytis cinerea

Miežių septoriozė

Phaeosphaeria nodorum spp.

Šviesmargė

Cylindrosporium concentricum

Javų miltligė

Erysiphe graminis

Runkelių miltligė

Erysiphe betae

Rūdys

Uromyces betae

Bulvių maras

Phytophthora infestans

Sausligė

Alternaria solani

Svogūnų netikroji miltligė

Peronospora destructor

Rapsų netikroji miltligė

Peronospora brassicae

Obelų rauplės

Venturia inaequalis

Kriaušių rauplės

Venturia pirina

Vyšnių kokomikozė

Blumeriella jaapii

Alternariozė

Alternaria dauci

Svogūnų rūdys

Puccinia allii

Porų fitoftorozė

Phytophtora porii

Netikroji miltligė

Peronospora parasitica

Serbentų deguliai

Pseudopeziza ribis

Pupelių rūdys

Uromyces appendiculatus

Pupelių askochitoze

Ascochyta boltshauseri

Pu­pe­lių de­gu­liai

Col­le­tot­ri­chum lin­de­mut­hia­num

Žirnių rūdys

Uromyces pisi

Žirnių askochitozė

Ascochyta pisi

Žirnių deguliai

Colletotrichum pisi

Žirnių netikroji miltligė

Peronospora pisi

Diegavirtė

Pythium spp.

Agurkų netikroji miltligė

Pseudoperonospora cubensis

Obe­lų fi­los­tik­to­zė

Phyl­los­tic­ta ma­li

Obelų miltligė

Podosphaera leucotricha

Serbentų tamsioji miltligė

Sphaerotheca mors-uvae

Serbentų veimutrūdė

Cronartium ribicola

Serbentų šviesmargė

Mycosphaerella ribis

Braškių miltligė

Sphaerotheca macularis

Agurkų miltligė

Erysiphe cichoracearum

Agurkų rauplės

Cladosporium cucumerinum

Agurkų alternariozė

Alternaria cucumerina

Pomdorų ir paprikų miltligė

Leveillula taurica

Pomidorų rudoji dėmėtligė

Cladosporium fulvum

Braškių antraknozė

Colletotrichum acutatum

Aviečių žievėplaiša

Didymella applanata

Salotų netikroji miltligė

Bremia lactucae

Špinatų netikroji miltligė

Peronospoia effusa

Vynuogių miltligė

Erysiphe necator

Moniliozė

Monilia spp.

Baltosios rūdys

Albugo candida

Morkų tikroji miltligė

Erysiphe heraclei

Braškių šviesmargė

Mycosphaerrella fragariae

Vaismedžių vėžys

Nectria galligena

Kekerinis lapų dėmėtumas

Botrytis squamosa