Agrobase Lithuania
Cyperkill 500 EC Registered until: 2021 m. spalio 31 d.
Arysta LifeScience - Insecticide
0377I/10

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas 500 g/l
Preparato forma: koncentruota emulsija

Cyperkill 500 EC– piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose,  kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Cyperkill 500 EC – piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naudojamas kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žirniuose, pupose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, poruose, svogūnuose, česnakuose, bulvėse, dekoratyviniuose augaluose.

ŽIEMINIAI KVIEČIAI, RUGIAI, KVIETRUGIAI, MIEŽIAI, VASARINIAI KVIEČIAI, MIEŽIAI, KVIETRUGIAI, AVIŽOS
Kenkėjai: Amarai (Sitobian avenae, Rhopalosiphoum padi, Metopolophium dirhodum), Švedinės muselės (Oscinella frit)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 28
Didžiausias purškimų skaičius: 1

Kenkėjai: Tripsai (Thysanoptera), Lemai (Oulema spp.), Pjūkleliai (Pachynematus spp.)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 28
Didžiausias purškimų skaičius: 1

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI
Kenkėjai: Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus), Rapsinės ir kryžmažiedės spragės (Psylliodes chrysocephala,Phyllotreta nemorum), Rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus napi, quadridens), Ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis), Ankštariniai gumbauodžiai (Dasineura brassicae ), Rapsiniai pjūkleliai (Athalia rosae)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 49
Didžiausias purškimų skaičius: 2

ŽIRNIAI, PUPOS
Kenkėjai: Sitonai (Sitona lineatus), Žirniniai vaisėdžiai (Laspeyresia nigricana), Pupiniai amarai ( Aphis fabae)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14
Didžiausias purškimų skaičius: 2

ŽIEDINIAI IR GŪŽINIAI KOPŪSTAI
Kenkėjai: Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.), Kopūstiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus quadridens), Kopūstiniai pelėdgalviai (Manestra spp., Autographa spp.), Baltukai (Pieris spp.), Rapsiniai pjūkleliai (Athalia rosae), Kopūstinė kandis (Plutella maculipennis), Amarai (Aphididae)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 7
Didžiausias purškimų skaičius: 2

SVOGŪNAI, PORAI, ČESNAKAI
Kenkėjai: Tripsai (Thysanoptera), Kandis (Plutella)
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 7
Didžiausias purškimų skaičius: 2

BULVĖS
Kenkėjai: Kolorado vabalų lervos (Leptinotarsa decemlineata), Amarai
Norma, l/ha: 0,05
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 7
Didžiausias purškimų skaičius: 2

Purškimo laikas
Ieviniai amarai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų. Nuo šių kenkėjų reikia purkšti, jeigu javų krūmijimosi tarpsniu apnikta 50 proc. augalų ir ant augalo yra po 1-2 amarus, bamblėjimo tarpsniu – 50 proc. apniktų stiebų ir daugiau kaip po 10 amarų ant stiebo.
Javiniai amarai labiau išplinta ant žiemkenčių varpų. Nuo javinių amarų reikia purkšti, kai javams išplaukėjus amarų apniktų stiebų randama 20-30 proc., o apnikto stiebo varpoje – vidutiniškai 2 – 3 amarai.
Nuo švedinių muselių insekticidai naudojami javams turint 1 – 3 lapelius, kai šimtu entomologinio graibštelio dvigubu mostu sugaunama ne mažiau kaip 30 muselių, arba kai randama daugiau nei 10 proc. pažeistų daigų.
Nuo tripsų insekticidai javuose naudojami kai šiais kenkėjais apnikta apie 50 proc. stiebų, o ant stiebo vidutiniškai randama 1-2 tripsai. Dauguma tripsų slepiasi po lapamakštėmis.
Nuo spragių reikia purkšti pastebėjus pirmuosius pažeidimus.
Nuo rapsinių žiedinukų reikia purkšti kai stiebo augimo tarpsniu vienam augalui tenka vidutiniškai 1-2 vabalai, butonizacijos tarpsniu – 3-4 vabalai. Purkšti reikia iki rapsų pražydėjimo, insekticidų naudojimas turi būti saugus bitėms.
Kadangi ankštariniai gumbauodžiai kenkia rapsams dėdami kiaušinėlius į ankštarinio paslėptastraublio padarytas angas ankštaroje, tai viena iš pagrindinių apsaugos priemonių yra pastarųjų kontrolė. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai lauko krašte aptinkamvidutiniškai 0,5-2 paslėptastraubliai ant augalo.
Nuo rapsinių pjūklelių insekticidus reikėtų naudoti, kai vidutiniškai randama po viena lervą ant augalo.
Nuo sitonų pupinius augalus reikia purkšti, kai dygimo metu randama 5-10 vabalų viename kvadratiniame metre.
Nuo žirninių vaisėdžių grūdams auginamus žirnius rekomenduojama purkšti insekticidais, kai dvejose gretimose feromoninėse gaudyklėse pagaunama 10 ar daugiau vaisėdžių. Dažniausiai vaisėdžių drugelių skraidymo pradžia sutampa su žirnių butonizacijos tarpsniu. Pupiniai amarai pupose paprastai pasirodo butonizacijos pabaigoje. Insekticidus rekomenduojama naudoti, kai amarai apninka 20 proc. augalų.
Nuo kolorado vabalų lervų insekticidus rekomenduojama naudoti, kai kolorado vabalų lervos apninka 10 proc. kerų, ant kurių randama po 10-15 lervų.

Atsparumo išsivystymo mažinimo priemonės
Neatmetama galimybė, kad gali išsivystyti rapsinių žiedinukų ir koloradų vabalų atsparumas piretroidų cheminės grupės produktams, tame tarpe ir Cyperkill 500 EC, todėl gali sumažėti insekticido efektyvumas. Insekticidą Cyperkill 500 EC būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų kenkėjų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas, neviršyti purškimų skaičiaus. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Nepurkšti profilaktiškai, purkšti tik pasirodžius kenkėjams. Jei įmanoma, naudoti sistemoje su kitų cheminių grupių insekticidais.

Vandens kiekis
Norint pasiekti optimalų efektyvumą, reikia tolygiai ir visiškai apipurkšti augalus.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Cyperkill 500 EC ir likusį vandens kiekį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Spring oats
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
28
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
49
Crops
Spring rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
49
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
14
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
14
Crops
Headed cabbage
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Cauliflower
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Leeks
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Garlic
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7
Crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
7