Agrobase Lithuania
Vantex CS Registered until: 2026 m. kovo 31 d.
FMC - Insecticide
AS2-119I(2019)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Vantex CS sudėtyje yra 60 g/l gama-cihalotrino. Tai plataus veikimo spektro piretroidų grupės insekticidas. Vantex CS kontaktinis ir per virškinamąjį traktą veikiantis insekticidas, naikinantis čiulpiančius ir graužiančius kenkėjus.
Kad būtų pasiektas geriausias efektyvumas, svarbu gerai padengti augalus, todėl tankiuose pasėliuose reikia padidinti vandens kiekį.

DĖMESIO
Žydinčius augalus purkšti pasibaigus bičių skraidymui (nuo 21.00 iki 4.00val.).
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

LIETAUS ĮTAKA
Purškiamam tirpalui visiškai išdžiūvus ant lapų, lietus nebeturi neigiamos įtakos Vantex CS veiksmingumui.

MAIŠYMAS
Kapsulių suspensijos formuliacija (CS) nesuderinama su boro turinčiais preparatais.
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į produkto platintojus arba registracijos savininko atstovus.
Vantex CS mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

VĖLIAU AUGINAMI AUGALAI
Pasėliams žuvus ar vėliau auginamiems augalams jokių apribojimų nenustatyta, jei laikomasi etiketėje pateiktų rekomendacijų.

PURŠKIMAS
Prieš purškiant Vantex CS svarbu, kad purškimo įranga būtų švari ir joje nebūtų likę anksčiau naudotų pesticidų likučių o baigus purkšti būtų tinkamai išvalyta.
Purškimo tirpalo paruošimas ¼–½ purkštuvo rezervuaro talpos užpildę vandeniu, pilkite reikiamą kiekį Vantex CS į chemikalų skyrių arba į purkštuvo rezervuarą, maišytuvas turi būti įjungtas. Išskalaukite produkto pakuotę ir supilkite tirpalą į purkštuvo rezervuarą. Užpildykite rezervuarą likusiu reikalingu vandens kiekiu.
- Matuodami produkto kiekį, naudokite atitinkamą matavimo priemonę.
- Ruošiant mišinius, pirmiausia supilkite Vantex CS , tada – kitus produktus.
- Maišytuvas turi būti įjungtas viso purškimo metu..
- Paruoštą tirpalą sunaudokite tą pačią dieną.

PURKŠTUVO PLOVIMAS
Kad produkto nepridžiūtų vamzdžiuose, purkštukuose ir purkštuvo sistemoje, vos baigę purkšti kruopščiai išvalykite visą purškimo įrangą, taip pat ir rezervuarą iš vidaus ir išorės. Baigę purkšti, kruopščiai išskalaukite purkštuvus ir praplaukite žarnas, strėlę, filtrus ir purkštukus švariu vandeniu, kad sumažintumėte sukietėjusių nuosėdų, kurias gali būti sunku pašalinti, susidarymo riziką.
Išvalykite visą susijusią purškimo įrangą. Ištuštinkite rezervuarą.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Spring wheat
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Spring barley
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Winter barley
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Spring triticale
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Winter triticale
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Spelt
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Winter rye
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Winter oats
BBCH
12 - 75
Registred norm
0.05 - 0.05
Preharvest Interval
21
Crops
Winter rape
BBCH
10 - 69
Registred norm
0.06 - 0.06
Preharvest Interval
28
Crops
Spring rape
BBCH
10 - 69
Registred norm
0.06 - 0.06
Preharvest Interval
28
Crops
Peas
BBCH
10 - 65
Registred norm
0.05 - 0.06
Preharvest Interval
14
Crops
Beans
BBCH
10 - 69
Registred norm
0.05 - 0.06
Preharvest Interval
14