Agrobase Lithuania

Amarai

Aphidoidea

Spragės

Phyllotreta spp.

Rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai

Ceutorhynchus napi

Ankštariniai gumbauodžiai

Dasineura brassicae

Rapsiniai žiedinukai

Meligethes aeneus

Kryžmažiedžių spragės

Phyllotreta nemorum

Lemai

Oulema spp.

Pjūkleliai

Pachynematus clitellatus

Tripsai

Thysanoptera

Ankštariniai paslėptastraubliai

Ceutorhynchus assimilis

Aruodinis straubliukas

Sitophilus granarius

Ryžinis straubliukas

Sitophilus oryzae

Mažasis milčius

Tribolium confusum

Balniniai gumbauodžiai

Haplodiplosis marginata

Kukurūziniai ugniukai

Ostrinia nubilalis

Runkelinė musė

Pegomya hyoscyami

Švedinė muselė

Oscinella frit

Aruodinė kandis

Nemapogon granella

Vakarinis lapgraužis

Diabrotica virgifera virgifera

Plokščiavabalis

Oryzaephilus surinamensis

Kolorado vabalai

Leptinotarsa decemlineata

Rapsinės spragės

Psylliodes chrysocephala

Obe­li­nis žied­graužis

Anthonomus pomorum

Obuolinis vaisėdis

Cydia pomonella

Ieviniai amrai

Rhopalosiphum padi

Morkinė blakutė

Trioza apicalis

Avietinis žiedgraužis

Anthonomus rubi

Kapravabalis

Trogoderma granarium

Žirniniai amarai

Acyrthosiphon pisum

Pupinis amaras

Aphis fabae

Žirniniai vaisėdžiai

Laspeyresia spp.

Kopūstiniai baltukai

Pieris brassicae

Ropiniai baltukai

Pieris rapae

Kopūstiniai pelėdgalviai

Mamestra brasscae

Morkinės musės

Psila rosae

Rapsiniai pjūkleliai

Athalia rosae

Sitonai

Sitona lineatus

Kopūstiniai paslėptastraubliai

Ceutorhynchus quadridens

Kopūstinė kandis

Plutella maculipennis

Paprastoji voratinklinė erkė

Tetranychus urticae

Minamusės

Liriomyza spp.

Daržinis pelėdgalvis

Lacanobia oleracea

Gaminis žvilgūnas

Autographa gamma

Kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai

Ceutorhynchus pallidactylus

Raudonosios sodinės erkės

Panonychus ulmi