Agrobase Lithuania

Aguona birulė

Papaver rhoeas

Asiūklis dirvinis

Equisetum arvense

Aviža tuščioji

Avena fatua

Balanda baltoji

Chenopodium album

Barborytė paprastoji

Barbarea vulgaris

Bobramunis dirvinis

Anthemis arvensis

Burnotis šiurkštusis

amaranthus retroflexus

Čiužutė dirvinė

Thlaspi arvense

Dalgutis paprastasis

erodium cicutarium

Dilgėlė gailioji

Urtica urens

Dirsė dirvinė

Bromus

Gaiva paprastoji

Lapsana communis

Rugiagėlė

Centaurea cyanus

Galinsoga smulkiažiedė

Galinsoga parviflora

Garstukas

Sinapis arvensis

Gyslotis plačialapis

Plantago major

Gyslotis siauralapis

Plantago lanceolata

Godas vaistinis

Anchusa officinalis

Daržinė žliūgė

Stellaria media

Dėmėtasis rūgtis

Polygonum persicaria

Dirvinė našlaitė

Viola arvensis

Dirvinė neužmirštuolė

Myosotis arvensis

Dirvinis raguolis

Consolida regalis

Dirvinis ridikas

Raphanus raphanistrum

Dirvinė pienė

Sonchus arvensis

Dirvinė usnis

Cirsium arvense

Kibusis lipikas

Galium aparine

Dirvinis kežys

Spergula arvensis

Paprastoji kiaulpienė

Taraxacum officinale

Paprastoji žilė

Senecio vulgaris

Plačioji balandūnė

Atriplex patula

Rapsai (pabiros)

Brassica napus

Baltažiedė notrelė

Lamium album

Raudonžiedis progailis

Anagallis arvensis

Rūgtis takažolė

Polygonum aviculare

Trikertė žvaginė

Capsella bursa-pastoris

Trumpamakštis rūgtis

Polygonum lapathifolium

Vaistinė žvirbliarūtė

Fumaria officinalis

Veronika dirvinė

Veronica arvensis

Vikis

Vicia

Vijoklinis rūgtis

Fallopia convolvulus

Dirvinė smilguolė

Apera spica-venti

Svidrė dirvinė

Lolium remotum

Paprastoji rietmenė

Echinochloa crus galli

Paprastasis varputis

Elytrigia repens

Pelinis pašiaušėlis

Alopecurus myosuriodes

Vienametė miglė

Poa annua

Žalioji šerytė

Setaria viridis

Javai (pabiros)

Grains

Karpažolė dirvinė

Euphorbia helioscopia

Kiauliauogė juodoji

Solanum nigrum

Kietis paprastasis

Artemisia vulgaris

Notra pelkinė

Stachys palustris

Ramunė bevainikė

Matricaria discoidea

Vijoklis dirvinis

Convolvulus arvensis

Vienametis laiškenis

Mercurialis annua

Dirvinė aguona

Papaver dubium

Pievinis pašiaušėlis

Alopecurus pratensis

Baltasis dobilas

Trifolium repens

Mėlynžiedis vikis

Vicia cracca

Rūgštynė

Rumex spp.

Vaistinė ramunė

Matricaria recutita

Snaputis

Geranium rotundifolium

Raudonžiedė notrelė

Lamium purpureum

Paprastasis poklius

Descurainia sophia

Dėmėtoji mauda

Conium maculatum

Dirvinis godulis

Anchusa arvensis

Šelmeninė kreisvė

Crepis tectorum

Paprastoji kraujažolė

Achillea millefolium

Nuodingoji šunpetrė

Aethusa cynapium

Apskritalapė notrelė

Lamium amplexicaule

Baltasis šakinys

Silene pratensis

Gausiasėklė balanda

Chenopodium polyspermum

Švelnusis snaputis

Geranium molle

Persinė veronika

Veronica persica Poir.

Dirvinė aklė

Galeopsis tetrahit

Gebenlapė veronika

Veronica hederifolia

Dirvinė skaistažiedė

Chrysanthemum segetum

Daugiametė svidrė

Lolium perenne

Miežiai (pabiros)

Hordeum

Rauktalapė rūgštynė

Rumex crispus

Dirvinis bastutis

Brassica campestris

Smalkinis tvertikas

Erysimum cheiranthoides

Dirvinis vėdrynas

Ranunculus arvensis

Pirštuotė

Digitaria spp.

Paprastoji dedešva

Malva neglecta Wallr.

Juodasis bastutis

Brassica nigra

Baltoji garstyčia

Sinapis alba

Šiurkščioji pienė

Sonchus asper

Daržinė pienė

Sonchus oleraceus

Rudeninė snaudalė

Leontondon autumnalis

Džiūgūnė snaudalinė

Hypochoeris radiciata

Didžiagalvė bajorė

Centaurea scabiosa

Šliaužiantysis vėdrynas

Ranunculus repens

Daugiametė saulutė

Bellis parennis

Ankstyvasis šalpusnis

Tussilago farfara

Durnaropė paprastoji

Datura stramonium

Mažoji strugena

Myosurus minimus

Vienametė klėstenė

Scleranthus annuus

Paprastoji miglė

Poa trivialis

Ruginė dirsė

Bromus secalinus

Paprastoji smilga

Agrostis capillaris

Baltažiedis vairenis

Arabidopsis thaliana

Triskiautis lakišius

Bidens tripartita

Vienmetė notra

Stachys annua

Paprastoji naktižiedė

Silene vulgaris

Smiltyninis skamainis

Cardaminopsis arenosa

Trilapė veronika

Veronica triphyllos

Dirvinė glažutė

Cerastium arvense

Pelkinis pūkelis

Gnaphalium uliginosum

Ruginis vikis

Vicia villosa Roth

Rasakila

Alchemilla

Raudonasis dobilas

Trifolium pratense

Šunramunis

Tripleurospermum spp.

Tikrasis eraičinas

Festuca pratensis

Pievinė miglė

Poa pratensis

Rieskė

Holosteum spp.

Šunažolė

Dactylis glomerata

Didžioji ugniažolė

Chelidonium majus

Švelnioji vilnūnė

Holcus molis

Pikulė

Sisymbrium spp.

Geltonžiedė aklė

Galeopsis speciosa

Pavasarinė ankstyvė

Erophila verna

Burnotis

Amaranthus spp.

Dagys

Carduus crispus

Grikis

Fagopyrum esculentum

Gauruotasis vikis

Vicia hirsuta

Gausiažiedė svidrė

Lolium multiflorum

Smulkusis snaputis

Geranium pusillum

Kukurūzas

Zea

Baltoji smilga

Agrostis stolonifera

Bekvapis šunramunis

Tripleurospermum perforatum

Ketursėklis vikis

Vicia tetrasperma

Raudonoji aklė

Galeopsis segetum

Dirvinė mėta

Mentha arvensis

Patvorinė vynioklė

Calystegia sepium

Pūdyminė veronika

Veronica agrestis

Vaistinės pikulės

Sisymbrium officinale

Glaustažiedė glažutė

Cerastium glomeratum

Krūminis builis

Anthriscus sylvestris

Tikroji saulėgrąža

Helianthus annuus

Varpų septoriozė

Phaeosphaeria nodorum

Kietosios kūlės

Tilletia caries