Porüszög
Ustilago tritici

A búza-porüszög (Ustilago tritici) gazdaszervezete a búza, a rozs és a triticale. A porüszög világszerte elterjedt. A betegség jelentősége abban rejlik, hogy az üszkös kalász az egészségeseknél hamarabb hajt ki és az egészséges növényfejeknél magasabbra bújik ki a levélburokból. Az üszkös kalászok gyakran az egészséges magfejek előtt több nappal jelennek meg. A beteg fejek befeketednek , összevetve az egészséges magfejek zöld színével. Az üszkös fejek százalékos hozama azonos a veszteség százalékával, ugyanis a fertőzött fej üszögöt hoz és nem magot. A sérülékeny magmembrán a fej megjelenését követően röviddel megreped, sötétbarna-fekete spórák tömegét fedve fel. A spórák a széláramlat viszi át a közeli egészséges növényekre. A spóratömeg szétszórását követően, csak a csupasz kalászorsó, illetve szár marad. A gombával fertőzött mag egészségesnek tűnik. A fej kialakulása előtt a fertőzött növényeken sötétzöld és kiálló levelek lehetnek. Védekezhetünk rezisztens kultúrnövény-változatok alkalmazásával. A betegség azonban kezelhető szisztemikus gombaölő szereket tartalmazó anyagokkal.