Viltige duizendknoop
Persicaria lapathifolia (Polygonum lapathifolium)

Herkenning. De viltige duizendknoop is een 20 tot 120 cm hoge, éénjarige plant met liggende en opstijgende stengels. De glanzende bladeren zijn ei- tot lancetvormig met de grootste breedte onder het midden. De onderzijde van het blad is viltig behaard. (vandaar de naam) De bladsteel is ver onder het kale of spinachtig behaard tuitje aangehecht. Vaak hebben ze een bruinachtige vlek. De schijnaren zijn vertakt met een rode stengel en zijn dicht bezet met roze of groene bloemen. Ze bloeien van juni tot oktober. De kiemplant is herkenbaar aan de rode stengel.

Levenswijze. Viltige duizendknoop is een eenjarig zaadonkruid dat in het voorjaar kiemt. Het is een algemeen voorkomend onkruid op vochtige plaatsen in tuinen en akkers en langs slootkanten en greppels. Het is een gidssoort voor een matig voedselrijke, vochtige tot natte bodem.