Havrebrunflekk
Pyrenophora avenae
Beskrivelse
 
Havrebrunflekk er en vanlig sjukdom i havre, men utvikler sjelden angrep av betydning. Sjukdommen forårsakes av soppen Pyrenophora avenae som vi hovedsakelig finner i konidiestadiet Drechslera avenae. Vekstskifte, pløying, resistente sorter og friskt såkorn (beiset ved behov) er aktuelle forebyggende tiltak.