Rödröta
Phytophthora fragariae

Beskrivning

De allra första tecknen på angrepp kan vara mycket svåra att se. Ofta rör det sig bara om en färgskiftning på bladen. Plantorna blir blågröna i färgen. Om infektionen kommer till uttryck på hösten kan bladen skifta i rödviolett. De äldre bladen får röda, bruna eller gula bladkanter och senare ändrar hela bladskivan färg och vissnar. När plantorna varit angripna en tid blir de hämmade i tillväxten, producerar dåligt med bär och få eller inga revplantor. I förgrunden en angripen planta med eftersatt växt. De äldre bladen har vissnat. Bilden är tagen i juli/augusti.