Svartrust
Puccinia graminis
Beskrivelse
 
Svartrust, rustsopp som er årsak til sykdom på korn og gress. Soppen har tvungent vertskifte på korn, men enkelte gress er uavhengige av mellomvert. Sykdommen viser seg om våren som gulaktige, skålformede aecidiesporehoper på undersiden av bladene av vanlig berberiss, av og til også på bærene. Pyknier (spermogonier) dannes i oransje flekker på oversiden av bladene. Aecidiesporene spres på forsommeren med vind til mottagelige korn- eller gressarter. Der utvikles de på bladslirer og strå, sjelden på bladene, langstrakte, gulbrune uredosporehoper. Disse sporene kan videre smitte nye planter av korn og gress, med utvikling av uredosporehoper som resultat. Senere på sommeren og utover høsten utvikles svartfargede teleutosporehoper på de samme stedene på plantene. De gir gjerne stråene en iøynefallende svart farge, hvorav betegnelsen svartrust.