Torröta
Phoma lingham (Leptosphaeria maculans)

Beskrivning

Torröta är en svamp patogen av stammen Ascomycota som är det orsakande medlet av stjälkbakterios sjukdom Brassica grödor. Symtom på stjälkbakterios inkluderar vanligen basala stam cankers, små grå lesioner på blad och rotröta. Den stora utbytesförlust beror på hejda kräfta. Svampen sprids med vinden som ascosporer eller regn stänk i fallet med konidier. L. maculans växer bäst i våta förhållanden och en temperaturintervall på 5-20 grader Celsius. Symtomen omfattar i allmänhet basala stam cankers, små grå ovala skador bladvävnad och rotröta.

Effective on