Bladveps
Tenthredinidae
Beskrivelse
 
Det er registrert ca. 300 norske arter av bladveps. De har trådformete antenner med vanligvis 9 ledd. Artene har ofte sterke farger i svart, gult eller grønt. Larvene er planteetere, og mange arter er skadedyr i frukt, bær, prydvekster etc., men på grønnsaker og rotvekster er det bare en art, nepebladveps, som er skadedyr.