Fjärilslarv
Caterpillar

Beskrivning

Många larver är kryptiskt färgade och liknar växter på vilka de livnär sig. De kan även ha delar som efterliknar växtdelar , såsom taggar. Deras storlek varierar från så lite som 1 mm till ca 75 mm (3,0 tum). Vissa ser ut som föremål i omgivningen som fågelspillning . Många foder innesluten i siden gallerier, valsade blad eller genom brytning mellan bladytorna. Larver av Nemoria Arizonaria som växer under våren foder ek hängen och gröna. Sommar kull ut som ek kvistar. Differential utveckling är kopplad till tanninhalten i kosten.