Fritflue
Oscinella frit
Beskrivelse
 
Det er flere nærstående arter innen slekten fritfluer (Oscinella spp.) som gjør skade på korn og gras. Den vanligste arten er vanlig fritflue (Oscinella frit). Den overvintrer som larve inne i de angrepne plantene. På Sør-Østlandet har fritflue 2-3 generasjoner pr. år. Det er første generasjon om våren som har størst økonomisk betydning. Hovedskuddet på unge planter visner, og helt unge planter kan bli fullstendig ødelagt. Nå sås kornet vanligvis så tidlig at skadelige angrep av første generasjon av fritflue unngås.