Gammafly
Autographa gamma

Beskrivning

En sommerfugl som tilhører familien nattfly (Noctuidae). Den er en vandrende art, det er usikkert om den overvintrer i Norge, men den kommer flygende inn i store antall nesten hver sommer.