Gråhalsat jordfly
Xestia triangulum

Beskrivning

En fjäril som tillhör familjen nattflyn. Arten är vanlig i stora delar av Europa, där dess larver kan orsaka skada i trädgårdar och inom jordbruket, eftersom flera odlade växter ingår i dess födoval.