Gransnutebille
Hylobius abietis
Beskrivelse
 
Gransnutebille (Hylobius abietis) er svært vanlig på småplanter av gran og furu. Voksne biller gnager på barken, og gnag rundt rothalsen kan drepe plantene. Småplantene bør behandles forebyggende med insektmidler (i skogplanteskoler) før utplanting.

Utseende:
Gransnutebillen er 10-12 mm lang, svart eller mørkebrun med mer eller mindre tydelige gule tverrbånd på dekkvingene. Larvene er hvite, beinløse og krumbøyde, med brun hodekapsel.