Hoppstjärtar (Collembola)
Orchesella cincta

Beskrivning

Medlemmar av Collembola är normalt mindre än 6 mm (0,24 tum) lång, har sex eller färre buken segment och har ett rörformat bihang (den collophore eller ventrala rör) med eversible blåsor, skjuter ventralt från första buken segmentet.