Kålgallmygg
Contarinia nasturtii
Beskrivelse
 
Kålgallmygg er et lite insekt som angriper korsblomstrete vekster. Larvene lever på beskyttete steder på planten som på innsiden av bladstilkene, og gjør ofte skade i selve vekstpunktet slik at hodedannelsen i kålvekster uteblir eller at det dannes flere småhoder. Kålgallmygg overvintrer i en kokong i jorda som larven spinner. De voksne er dårlig flygere. Et godt råd for å minske angrepet av kålgallmygg, er å anlegge en åker et 200 m unna fjorårets felter med korsblomsterete vekster.

Utseende:
Den voksne kålgallmyggen er ca. 1.5 mm lang med lange antenner, spesielt hos hannen hvor de måler 1.7 mm. De voksne er sitrongule med mørke tverrstriper på ryggsiden. Vingene er klare og er 1.6 mm lange. Larvene er først hvite, men blir senere gule og blir 2.5 mm lange som fullvoksne.